Studietips

Tips bij tentamenproblemen

Doen

Niet doen


Begin op tijd en werk regelmatig.


Chronisch te laat beginnen en je voor het tentamen telkens weer voornemen dat je bij het volgende tentamen eerder begint….Houdt gaandeweg het blok in de gaten of je inspanningen voldoende zijn om het blok te halen, stuur eventueel je planning en/of prioriteiten bij.Ik doe wat ik kan en zie wel waar ik uitkom.


Leer gaandeweg het blok steeds meer tentamengericht, dwz. dat je op de hoogte bent de rode draad (hoofd- bijzaken) van het blok.Ik volg enkel mijn eigen interesses, het blijft toch een gok wat ze gaan vragen op het tentamen.


Neem oude tentamen/oefenvragen tijdens het bestuderen van de stof door, ze helpen je bij het tentamengericht leren.Oefententamens bekijk ik alleen op de avond voor bet tentamen, dan weet ik of ik het ken….of niet ken…


Stop op tijd met de nieuwe stof doornemen en besteed tijd aan herhalen en integratie.Doorgaan tot het allerlaatste moment met nieuwe stof bestuderen.


Zorg dat je fit een tentamen gaat maken.Ik werk de nacht voor het tentamen door zodat ik beter ben voorbereid.


Besef dat gezonde spanning bij een tentamen hoort en de prestaties positief beïnvloedt.Denken dat zenuwen ervoor zorgen dat je dichtklapt.


Als ik een vraag niet weet kijk ik eerst even verder naar de vragen die ik wel weet.Als ik de eerste vragen niet weet kan ik wel stoppen.


Ik mag nadenken over een moeilijke vraag. Soms heb ik iets meer tijd nodig om een moeilijke vraag te beantwoorden.Ik MOET het DIRECT weten, anders….


Als op een tentamen blijkt dat je 70 % van de stof kent, is dat genoeg. Je hoeft niet alles te kennen.Ik MOET ALLES weten, anders…..


Richt je aandacht op het tentamen, daarna is er ruimte voor andere gedachten.Steeds weer afdwalen met je gedachten, alle faalscenario’s laten passeren.


Evalueer na afloop hoe het ging, leer van je fouten. Ga het tentamen inzien.


Zo snel mogelijk alles maar vergeten, je kunt er nu toch niets meer aan doen. Niet nadenken over fouten, want fouten zijn rampzalig.Je merkt dat je wel wat hulp kan gebruiken en besluit een afspraak te maken met je studieadviseur.Het ligt aan de tentamens, het ligt aan mij, ik ben gewoon dom, ik klap dicht, daar kan ik niets aan doen.


Kijk ook eens op de volgende website::www.leidenuniv.nl/ics/sz/so en kijk bij tentamens.