Studietips

Tips voor plannen

Plannen is een vaardigheid en vaardigheden zijn te leren!
Voor iedereen die deze vaardigheid nog niet beheerst en iedereen die nog beter wil leren plannen en organiseren is deze informatie bedoeld.

In het algemeen geldt: hoe beter je conditie, des te beter je je kan concentreren en des te beter/sneller/ efficiënter je kunt studeren. Misschien erg voor de hand liggend, maar juist in de studententijd leiden studenten een onregelmatig bestaan met weinig slaap, vaak matig eten, veel drank…enz. De kunst is om alle zaken die je belangrijk vindt te combineren. Dat betekent (realistisch) plannen, prioriteiten stellen, kiezen en doen wat je je voorneemt.

Voordelen van plannen

Het maken van een planning kost tijd maar levert je ook vaardigheden en inzicht op die ook zeer relevant zijn voor je werk als toekomstig werktuigbouwkundige.

 • Je leert in te schatten wat er de komende tijd moet gebeuren (= leren inschatten van verwachtingen) en waar het kwartiel ongeveer over zal gaan (= onderscheiden van hoofd- en bijzaken);
 • Je leert wat je per dag moet doen (= zwaarte van stof leren inschatten en eigen inspanningen leren inschatten) en als je dat nu maar elke dag, elke week doet, weet je dat je aan het eind van het kwartiel alle stof hebt doorgenomen en herhaald à geeft overzicht, zekerheid en rust!

NB!

 • Een planning staat of valt met diegene die hem al dan niet uitvoert!!
 • Een planning is niets meer dan een plan, een voornemen op papier.
 • De uitvoering, de realisatie is de realiteit!
 • De uitvoerder, jij dus, maakt uit of er met jezelf afspraken te maken zijn, of je het plan uitvoert.
 • Daar heb je o.a. zelfkennis en discipline voor nodig.

Plannen

Als je een planning maakt van een kwartiel zijn een aantal zaken van belang

 • Breng in kaart hoeveel tijd je hebt voor het tentamen à bijvoorbeeld tien weken; deel elke week op een A4-tje in, in zeven dagen van de week, in drie dagdelen per dag
  (= ochtend, middag, avond);
 • Breng in kaart welke weekenden/ avonden/ dagen/ uren door privé-zaken (sporten, baantjes, feestjes, vrienden, relatie, uitgaan, etentjes, uitjes, hobby’s) in beslag worden genomen à zet dit in de planning;
 • Zet in je planning wanneer je welke activiteiten voor de studie hebt (o.a. practica’s, college’s, werkgroepen…) à zie roosters;
 • Plan de laatste week voor het tentamen in om te herhalen (dus geen nieuwe stof !);
 • Breng in kaart welke stof je moet bestuderen voor het tentamen. Een deel van deze stof moet je bestuderen als voorbereiding voor een practicumàplan deze in voor een practicum, hetzelfde voor colleges en werkgroepen
 • Plan de resterende stof logisch, dwz. volgens de opbouw van het kwartiel/de colleges in, in de ruimte die in je planning nog open staat.
 • Plan tevens herhalingstijd in per week
 • Houd reservetijd in je planning vrij (= studietijd die nog niet gekoppeld is aan studiestof) zodat je ruimte hebt om enigszins flexibel met je planning te schuiven
 • Zorg ervoor dat je per week zeker één etmaal niet met de studie bezig bent en ruimte hebt voor ontspanning

Bekijk je plannings A4-tjes kritisch en stel jezelf de volgende vragen:

 • Is de planning die voor me ligt realistisch, dat wil zeggen:
  • te doen (je hebt in je planning bijvoorbeeld geen rekening gehouden met reistijd terwijl je elke dag wel drie uur in de trein zit!)?;
  • door jou uit te voeren: Je kan ’s avonds na 22.00 uur eigenlijk niet meer effectief en efficiënt studeren maar in je planning staat dat je tot minstens 23.00 uur bezig bent?

Stel de planning bij zodat ‘ie voor jou realistisch wordt


 • Is de planning evenwichtig, dat wil zeggen:
  • zijn de dagen ongeveer even ‘zwaar’/’licht’?;
  • zijn de dagen leuk genoeg? Als je in je planning dagen plant waar je nu al tegenop ziet of waar je nu al helemaal geen zin in hebt wordt de kans dat ze gaan slagen kleiner. Dit betekent niet dat je dagen niet vol kunnen zijn of pittig.
 • Bekijk de lengte van de studieblokjes. Zijn ze te lang (bijvoorbeeld 6 uur achter elkaar), zijn ze te kort (bijvoorbeeld blokjes van een half uur)? Wat ‘te lang’ en ‘te kort’ is, is persoonlijk maar zeker wel iets om in het kader van de efficiëntie in de gaten te houden. Uren maken kan er toe leiden dat je boven je boeken zit te suffen en bijna niets opneemt. Te korte periodes zijn ook weinig efficiënt omdat bijna iedereen even moet opstarten voordat ‘ie lekker zit te studeren, steeds weer opstarten kost dan relatief veel (weggegooide) tijd. à Creëer in je planning studieblokjes die voor jou het hoogste rendement opleveren

Ken uzelf

Zelfkennis wil o.a. zeggen dat je weet wat je nodig hebt aan hulp om iets te kunnen. Zelfkennis betekent dus niet dat je alles zelf kan. Heb je weinig discipline zorg dan bijvoorbeeld dat je studieafspraken maakt met iemand met veel discipline of maak samen de studieadviseur een planning en evalueer regelmatig hoe het gaat.

Een planning realiseren betekent ook dat je met jezelf afspreekt dat je weken hermetisch gesloten zijn…met andere woorden dat je stof niet eindeloos vooruit schuift waardoor na 2 weken je plan niet meer bruikbaar is en je het overzicht totaal kwijt bent.

Houd goed in de gaten dat plannen geen doel is maar een middel. Voor iedereen die efficiënter en effectiever wil leren studeren is plannen een van de middelen om dit te onderzoeken en te leren. Door het studeren met een planning vergaar je veel informatie: o.a. over discipline, over afspraken die je met jezelf maakt en al dan niet nakomt, over studiesnelheid (hoeveel blz. per uur), feitelijke studie-uren per dag/ per week, over de feitelijke privé-tijd t.o.v. de studietijd

Eigenlijk is het heel eenvoudig:
Plan wat je wilt doen en doe wat je plant!