Voor studiebegeleiders

Platform studiebegeleiding

doel

Uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen. Vanuit het platform worden professionaliseringsactiviteiten geïnitieerd en georganiseerd en wanneer nodig nieuw instrumentarium t.b.v. de begeleiding ontwikkeld. Diverse platformleden hebben zitting in UT-brede werkgroepen en gremia om vanuit de visie en functie van ‘studentbegeleiders’ belangrijke input te leveren t.b.v. de organisatie en beleid van de UT. Het platform als eenheid, signaleert knelpunten in de onderwijsorganisatie en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit richting relevante overlegorganen en het CvB.

werkwijze

Bijeenkomst 4 maal per academisch jaar. Voorbespreking agenda tijdens bijeenkomsten Platform Studiebegeleiding - klein.

voorzitter

Thea de Kluijver, t.h.dekluijver@utwente.nl

leden

 • Studieadviseurs
 • Studentendecanen
 • Studentenpsychologen
 • Coördinator diversiteit

Overige betrokkenen:

Ledenlijst

onderwerpen academisch jaar 2016/2017

 • Oktober 2016:
  • SKC
  • Honours programma
  • MoMi
 • Januari 2017:
  • Keten
  • Begeleiden master studenten
 • Maart 2017:
  • Studeren met speciale omstandigheid
 • Juni 2017:
  • Sociale kaart: evaluatie en voorstellen bijstelling
  • Inventarisatie behoeften verdieping, inspiratie etc. voor komende academische jaar
  • Career Centre