Voor studiebegeleiders

Platform klein beraad

doel

Onderwerpen over (niet-vakinhoudelijke) begeleiden van (aankomende) studenten op het gebied van studiekeuze, studieloopbaan en studievoortgang:

 • Snel van elkaar vernemen (en leren en elkaar behulpzaam kunnen zijn) wat er speelt
 • Efficiënt en effectief te kunnen reageren op wat er speelt binnen faculteiten en diensten
 • Efficiënt en effectief te kunnen reageren op wat er speelt op ‘UT niveau’
 • Efficiënt en effectief te kunnen reageren op wat er landelijk speelt
 • Doorgeven van informatie
 • Meer gezamenlijk als ( onderdelen van de ) keten te kunnen fungeren
 • Positie van het Platform duidelijker neer te kunnen zetten (o.a. ten behoeve van de student)
 • Kenbaar te maken waar we, leden Platform ‘tegen aan lopen’/ mee te maken hebben: signaalfunctie, ook UT breed
 • Signaleren van knelpunten/ontwikkelingen vanuit het veld (intern, extern) en adviseren over mogelijke UT-brede oplossingen
 • Advisering over UT-beleidsvoornemens met het oog op UT-brede implementatie
 • Komen tot (advies over) gezamenlijke (UT-brede) processen, procedures en  werkafspraken, waarbij diensten en faculteiten samen optrekken
 • Toetsing van haalbaarheid van procedures

werkwijze

Bijeenkomst 1 maal per maand. Agenda en notulen worden gemaakt en naar leden gestuurd. Zij zullen het naar hun ‘achterban’ toesturen.

voorzitter

Thea de Kluijver, t.h.dekluijver@utwente.nl

leden

Vertegenwoordiging vanuit:

 • studentendecanen: Renate van Luyk
 • studentenpsychologen: Marjolein Engbers
 • faculteit BMS (oud GW): Gert Brinkman
 • faculteit BMS (oud MB) : Sanne Spuls
 • faculteit CTW: Annet de Kiewit
 • faculteit EWI: Thea de Kluijver
 • faculteit ITC: Emile Dopheide
 • faculteit TNW ( AT, TN en ST): Brigitte Tel
 • faculteit TNW (cluster Health): Marieke Hofman

onderwerpen academisch jaar 2016/2017

 • September/ oktober 2016:
  • studieloopbaanbegeleiding op de UT
  • keten
  • SKC
  • Agenda PS, oktober
 • November 2016:
  • CPO en (ge)leden(ingen) Platform BSA
 • December 2016:
  • Agenda PS, januari
  • Keten
 • Januari 2017:
  • SKC
 • Februari 2017:
  • Agenda PS, maart
  • monitoring en begeleiding studeren met iets/een functiebeperking
 • Maart 2017:
  • kwaliteitszorg. Bv BKS, na BKS, vervolg BKS
 • April 2017:
  • Buro onderwijsvernieuwing
 • Mei 2017:
  • Agenda PS, juni
  • Career Centre
  • Sociale kaart. Functioneren binnen ‘keten’, studenten, docenten
 • Juni 2017
  • Studieloopbaanbegeleiding op de UT: waar willen we het volgende collegejaar aandacht aan geven:
   • over visie en missie
   • doelen en doelstellingen; mogelijk data/ ‘evidence’
   • scholing
   • inspiratie

contacten

Intern (UT)

 • Platform Studiebegeleiding
 • UCO (universitaire commissie onderwijs)
 • Student Union
 • Platform Wet- en Regelgeving
 • Platform Onderwijs coördinatoren
 • Werkgroepen (themagerichte werkgroepen zoals Osiris, CPO, MoMi, BSA, OER etc.)
 • Commissie Persoonlijke Omstandigheden
 • Office of Educational Innovation

Extern

 • LVSA (landelijke vereniging van studieadviseurs)
 • LBS (landelijk beraad studentendecanen)
 • Landelijke Werkgroep Studentenpsychologen NIP
 • WASA (Werkgroep Aansluiting Studiekeuze en Arbeidsmarkt)
 • NUVP (Netwerk Universitaire Vertrouwens Personen)