Werkwijze Student Affairs Coaching & Counselling (SACC)

Zie hier hoe wij binnen SACC om gaan met vertrouwelijkheid.

Voor UT-studenten met een vorm van autisme die extra hulp kunnen gebruiken bij:

 • Plannen en vormgeven van de studie.
 • Dagelijkse activiteiten in het algemeen.
 • Sociale contacten. 

Is er geen sprake van autisme maar heb je vragen hierover, dan ben je ook van harte welkom op het spreekuur.

Kom naar het spreekuur als de volgende zaken je bekend voorkomen:

 • Je wilt graag een opleiding volgen, maar het lukt niet om overzicht te houden op de planning en je mist hierdoor lessen.
 • Het lukt je niet om aansluiting te vinden bij je studiegenoten of je loopt vast bij de samenwerking met hen. 
 • Je hebt de cognitieve vaardigheden om een studie te volgen, maar je weet niet wat er van je verwacht wordt.
 • Het vragen om hulp aan de docent/studieadviseur is lastig. Het op orde krijgen van de administratieve zaken rondom studeren lukt niet.
 • Gezonder leven is een uitdaging. Je krijgt je dag- en nachtritme niet onder controle of je kan leuke hobby's maar moeilijk afsluiten.
 • Je woont op kamers (of je hebt de wens om op kamers te gaan) en je hebt moeite om aan het huishouden te denken, laat staan er aan te beginnen.

Wat kan je verwachten

Bij het spreekuur is een begeleider van Stumass aanwezig. Hij/zij kan samen met jou de volgende zaken oppakken:

 • Overzicht krijgen in je vakken, tentamens, deadlines etc.
 • Het plannen van je studie.
 • Helpen structureren van opdrachten.
 • Bespreken wie je om hulp zou kunnen vragen en wat de mogelijkheden zijn.
 • Ondersteunen communicatie met studiegenoten.
 • Eventuele doorverwijzing. 

Wanneer

Donderdag in de even weken:
Tussen 9.00 en 11.30 op afspraak.
Tussen 11.30 en 13.00 vrije inloop voor vragen of informatie.

Waar

Het spreekuur vindt plaats bij de afdeling SACC in de Vrijhof, vloer 3.

Afspraak/informatie

Ons kantoor is open, maar op afstand! Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens kantooruren.
De reeds geplande afspraken voor het Autisme spreekuur gaan gewoon door, alleen niet fysiek. Je wordt hierover per mail geïnformeerd.

Heb je nog geen afspraak maar je wilt er wel graag één, bel met ons kantoor!  Ook deze afspraken zullen verlopen via telefoon of Skype, dit zal besproken worden tijdens het maken van de afspraak. In verband met de Coronavirus situatie blijft ons kantoor tot nader order fysiek gesloten.

Secretariaat SACC, Vrijhof 311. 

samenwerkingspartners

Het spreekuur is een samenwerking van Student Affairs Coaching & Counselling(UT) met Stumass en Wijkteams Enschede.

Student Affairs Coaching & Counselling (SACC)

SACC ziet het als haar missie studenten te ondersteunen en te begeleiden op sociaal en academisch gebied. SACC is adviseur en deskundig gesprekspartner richting opleidingen en andere samenwerkende diensten van de UT.
Voor studenten met een functiebeperking, zoals een autisme spectrum stoornis, zijn er extra ondersteuningsmogelijkheden. Denk hierbij aan praktische aanpassingen in het studietraject onder begeleiding van de studieadviseur, speciale onderwijsmaatregelen en aangepaste toets voorzieningen. Daarnaast bieden de studentenpsychologen van SACC individuele consulten maar ook verschillende trainingen/groepsbehandelingen waar de studnet een beroep op kan doen.

Stumass

Stumass (STUderen Met ASS) helpt studenten met een autisme spectrum stoornis om succesvol te studeren, waarbij we specifiek gericht zijn op HBO en WO studenten. Stumass helpt je vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor succesvol studeren en zelfstandig wonen.

Wijkteams Enschede

Voor informatie over welzijn, zorg of ondersteuning in Enschede kan je terecht bij de Wijkteams Enschede. Samen met jou wordt er gekeken naar de mogelijkheden die vrij toegankelijk zijn in de stad. Waar nodig en mogelijk kan er (tijdelijk) ondersteuning worden aangevraagd van een wijkteammedewerker of via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.