Begeleiding en advies

Aanbod student affairs coaching & counseling

Bekijk het aanbod van SACC om je keuze voor de juiste begeleider of groep vast te stellen bij jouw specifieke vraag. Maak telefonisch een afspraak via het secretariaat SACC of loop even naar langs balie. 

Individuele begeleiding en advisering

Eén of enkele gesprekken om je te helpen zicht te krijgen op je eigen situatie of functioneren.

 • Coördinator diversiteit
  Informatie, advies en praktische ondersteuning bij diversiteit gerelateerde vragen en knelpunten in de studieomgeving.
 • Loopbaanbegeleider                                                                                                                                                                           Ondersteuning bij loopbaanoriëntatie zowel voor, tijdens als na je studie.
 • PhD counsellor
  Extern advies en begeleiding als je knelpunten ervaart tijdens je PhD-project. Individuele, makkelijk toegankelijke coaching met de focus op het juist spoor te blijven.
 • Studentendecaan
  Informatie, advies en ondersteuning bij vragen en kwesties waarmee je tijdens je studie te maken kunt krijgen. Hulp bij het in kaart brengen van het probleem zodat duidelijk wordt in welke richting je de oplossing moet zoeken. De studentendecaan is ook vertrouwenspersoon. 
 • Studentenpsycholoog
  Kortdurende, oplossingsgerichte psychologische hulp bij studieproblemen en persoonlijke problemen die het functioneren in studie en studentenleven beïnvloeden. Zowel individuele hulp als in groepsverband.  
 • Vertrouwenspersoon
  Als je ongewenste gedrag (seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie) of ongelijke behandeling hebben ervaren.

Groepstraining

Groepsgerichte trainingen voor studenten die veel stress ervaren of in de studie gestagneerd zijn door persoonlijke omstandigheden.  

 • Afstudeergroep
  Voor studenten die willen afstuderen maar zich geblokkeerd voelen en liever contact en praten over dit onderwerp vermijden.
 • Autonomiegroep
  Voor studenten die niet goed weten 'wie ze zijn' en waar ze staan in het leven.
 • Doorlopende Selfmanagement groep
  Voor studenten die een selfmanagementcursus hebben afgerond maar nog een periode onder begeleiding willen blijven oefenen met de geleerde strategieën.
 • Mindfulness
  Voor studenten met faalangst, tentamenvrees, perfectionisme, beoordelingsangst, stress of somberheid.
 • Omgaan met verlies en rouw
  Voor studenten die te maken hebben (gehad) met het overlijden van een naaste. Samen met medestudenten een weg zoeken in jouw omgang met je verdriet.
 • Selfmanagement
  Voor studenten die zich wel voornemen om meer aan hun studie te doen, maar uitvoeren van deze plannen vaak uitstellen.
 • Studiestimulering
  Voor studenten die wel studeren, maar de discipline missen om door te pakken en vol te houden. De groep fungeert als een stok achter de deur, helpt je meer studie-uren te maken en studieritme op te bouwen door samen te studeren.