Over CES

Management team CES

De leidinggevende en coördinerende functies binnen CES zijn als volgt ingevuld:


•Directeur Centre for Educational Support (m.i.v. 15-10-2015)

Hans Oeloff•Hoofd Student Affairs & Services (SAS)

Sabien van Harten


-Central Student Administration (CSA) – coördinator Simone Oolhorst

-International Office (IO) – coördinator Simone Oolhorst

-Student Services – coördinator Simone Oolhorst

-Taal Coördinatiepunt (TCP) – coördinator Katja Hunfeld


•Office manager CES

Silvia Kampherbeek


•Hoofd Student Affairs & Logistics (SAL)

Hans Punt


•Coördinator Bureaus Onderwijszaken (BOZ’s)

Jacky Nijhof


•Hoofd Information Management (IM)

Joyce Pasman


•Hoofd Student Affairs Coaching & Counselling (SACC)

Caroline van Dijken


•Hoofd Centre of Expertise in Learning & Teaching (CELT)

Irene Visscher