Zie Cursusoverzicht

Dutch B2 - Dutch Advanced Plus

In deze cursus kun je in één studiejaar je Nederlandse taalvaardigheid van B1 naar B2 brengen. Elke week is er een bijeenkomst waarin je onder leiding van een docent werkt aan je mondelinge taalvaardigheid. Daarnaast werk je zelfstandig aan leesvaardigheid, vocabulaire, grammatica en schrijfvaardigheid, aan de hand een studiegids. In de bijeenkomsten kun je terecht met vragen over het zelfstudieprogramma en over taalkwesties die je in het dagelijks leven tegenkomt.

Je kunt je studielast zelf over het jaar verdelen, met als minimumeisen:

•    je werkt het zelfstudieprogramma door (18 blokken);

•    je bent aanwezig bij minimaal 16 bijeenkomsten.

Er zijn twee toetsen: een tussentijdse toets en een eindtoets. Beide toetsen hebben een schriftelijk en een mondeling deel. Je kunt met de docent afspreken wanneer je een toets doet.

Bij een voldoende resultaat kun je je inschrijven voor het Staatsexamen NT2 programma II.

Schrijf in voor:
Dutch B2 - Dutch Advanced Plus
December 2021
January 2022
February 2022
March 2022
Student bij de Universiteit Twente?
De volgende cursussen zijn noodzakelijk voordat je aan de geselecteerde cursus begint.
  • Dutch B1 - Advanced 2

Jouw gegevens