Tible BV - Instant Pop-Up Market

Contactgegevens

Naam organisatie
Tible B.V.

Website organisatie
www.tible.com

Naam contactpersoon
Chris Middeldorp

E-mailadres contactpersoon
chris@tible.com

Telefoonnummer contactpersoon
06 22 20 3000

Opdrachtomschrijving

Titel opdracht
Instant Pop-Up Market

Relevant vakgebied
Software engineering - mobiele communicatie

Beschikbaar vanaf
10 - okt - 2017

Korte opdracht omschrijving
In het kader van MIT – haalbaarheidsproject 2016, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van Economische Zaken werd aan het project een subsidie toegekend. Om redenen van vertrouwelijkheid van de opdracht vindt u onderstaand de tekst van de Openbare Samenvatting uit het gehonoreerde plan MIT – haalbaarheidsproject 2016.

Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de opdracht zal worden verstrekt na ondertekening door geïnteresseerde van een Mutual Non-Disclosure Agreement.

Tekst Openbare Samenvatting MIT – haalbaarheidsproject 2016:
“In dit haalbaarheidsproject wordt door Tible B.V. de technische en economische haalbaarheid onderzocht van een eigen framework ten behoeve van het faciliteren van een Instant Pop-Up Market, waarbij tot-dan-toe onbekenden door middel van een smartphone “broadcast” van vraag en matching van potentieel aanbod worden gekoppeld. Zowel aanbod als vraag worden binnen een beperkte straal en tijdstip gepubliceerd; hier-en-nu.
Het eindresultaat van het beoogde vervolgproject is een werkend en gevalideerd prototype van het Instant Pop-Up Market framework en een bijhorende dienst ten behoeve van de marktintroductie.

Het project sluit aan bij de onderzoeksgebied ’3.4- User Impact van de Topsector Creatieve Industrie aangezien met deze technologie de impact van gebruikers als groep of ‘zwerm’ optimaal benut wordt. Daarnaast biedt de dienst de mogelijkheid om “gezamenlijk oplossingen te creëren, grensverleggende projecten van financiering te voorzien en om het organiserend vermogen van communities te versterken”. Relevante societal challenge is “Inclusive, innovative and reflective societies”, waarbij ten aanzien van “innovative societies” aangesloten kan worden op “Exploring new forms of innovation, including social innovation and creativity” en voorts op “ensuring societal engagement in research and innovation” (Horizon 2020- grand challenges p. 19).

Dit project is gericht op het bieden van een instant match die geo- en afstand-aware is, waardoor onder meer gedacht kan worden aan het terug vinden van een kind op het strand, het meereizen op een kortingskaart van ‘iemand die ook de kant op moet’, het overnemen van muntjes of tegoedbonnen bij een festival. Kortom allerlei mogelijke situaties waarbij hier en nu, vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld kunnen worden, met de smartphone als platform.”

PDF - Full description