BKS actueel

CES - BKS (NL)

27 mei 2014: het eerste BKS-certificaat wordt door de rector uitgereikt!

Februari 2013 startte de Universiteit Twente met het traject voor de BasisKwalificatie Studieloopbaanbegeleiding (BKS) voor studieadviseurs. Een jaar na de start was het zover: het eerste portfolio kon worden beoordeeld!
De beoordelingscommissie, bestaande uit twee beoordelaars van de UT en een externe beoordelaar van de VU, had zich grondig op de taak voorbereid; zo’n eerste keer toch best spannend. Na het doornemen van alle documentatie en een eindgesprek met de kandidaat, was het des te leuker dat unaniem kon worden besloten dat studieadviseur Judith Roos- Krabbenbos van de opleiding Civiele Techniek, ruimschoots had aangetoond over alle vereiste competenties te beschikken en dat het BKS-certificaat binnenkort met lof door de rector kan worden uitgereikt. Een uitreiking waar zeker nog een feestelijk tintje aan zal worden gegeven.

Hoe kijkt de eerste BKS-geslaagde zelf terug op het traject?
Judith: “De reden voor mij om deel te nemen aan het BKS-traject op de UT was vooral om eens bewust stil te staan bij de manier waarop ik in mijn werk sta en studenten begeleid. Dankzij het BKS-traject ben ik me bewust geworden van de ontwikkeling die ik in de loop van de tijd heb doorgemaakt.
Het traject bestond uit het verwerven en/of aantonen van competenties die nauw aansloten bij mijn dagelijkse werkzaamheden als studieadviseur. Onderwerpen die in het BKS-traject aan bod kwamen waren bijvoorbeeld gesprekstechnieken en informatievoorziening, maar ook wet- en regelgeving, data-analyse, probleemsignalering en kwaliteitsborging. Onderdeel van het BKS-traject was tevens de cursus
Begeleiden in effectief studeren, die met veel enthousiasme werd gegeven door Andre Baars. Het contact met collega-studieadviseurs heb ik hierin als motiverend en waardevol ervaren.
Het BKS-traject gaf mij de kans om los van ‘de waan van de dag’ uit te zoomen en van een afstand te kijken naar mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik ben mij daardoor nóg meer bewust geworden van mijn positionering als studieadviseur binnen de studiebegeleidingsketen en van het kader dat de basis vormt voor de studiebegeleiding: wet- en regelgeving en afspraken, zowel binnen als buiten de universiteit. Het bijblijven op dit gebied houdt mijn werk als studieadviseur uitdagend.
Een ander onderdeel van het werk als studieadviseur zijn uiteraard de studentgesprekken. De feedback die ik hierover gedurende het traject van studenten ontving was nuttig en leerzaam. Ik vond het erg waardevol om de feedback juist te krijgen van degene voor wie je het doet: de student. Het geeft voldoening om terug te horen dat je studenten een duwtje in de goede richting hebt kunnen geven.

Ik kijk met een positief gevoel terug op het BKS-traject. Het was een intensief traject, waarin mijn coach Maria van der Blij, mij uitstekend heeft begeleid. Het heeft mij meer inzicht gegeven in mijzelf en in de manier waarop ik studenten begeleid. Ik doe mijn werk als studieadviseur na zes jaar dan ook nog steeds met veel plezier.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie over het traject voor de BasisKwalificatie Studieloopbaanbegeleiding aan de UT, zie: http://www.utwente.nl/BKS.
Contactpersoon: Marieke Hofman: 053 4893098;
N.M.Hofman@utwente.nl