Zie Home BKS

Informatiebijeenkomsten

Informatiebijeenkomst BKS-traject 2018-2019 (UT)

Op 16 november 2017 is er een informatiebijeenkomst gepland voor het nieuwe BKS-traject 2018-2019. Locatie Citadel 4.11, tijdstip: 12.30 - 13.30 uur. Voor broodjes wordt gezorgd.
Klik <hier> voor meer informatie over de opzet van het nieuwe traject en de geplande data voor alle activiteiten.

Landelijke BKS Informatiebijeekomst te Utrecht (2013)

Op 16 mei 2013 is er, door Universiteit Twente i.s.m. de LVSA, een landelijke informatiebijeenkomst over de BasisKwalificatie Studieloopbaanbegeleiding (BKS) georganiseerd. Monique van Ruyven van de UU en tevens lid van het LVSA–bestuur, regelde de locatie en catering, waarvoor we haar hierbij nogmaals hartelijk willen danken.

Doel
Doel van deze bijeenkomst was om de ervaringen met het ontwikkelen en uitvoeren van een BKS-traject - zoals nu opgedaan bij de UT en RUG, i.s.m. de LVSA - te delen met andere geinteresseerde universiteiten.
Daarnaast werd de bijeenkomst gezien als een eerste stap op weg om in gezamenlijkheid nadere uitwerking te geven aan het streven naar een landelijk erkende certificering.

Programma 
Ongeveer 55 personen waren naar Utrecht gekomen. Vrijwel alle Nederlandse universiteiten waren met een of veelal eerdere medewerkers vertegenwoordigd. Het merendeel van de aanwezigen is zelf werkzaam als studieadviseur, maar ook HR- en beleidsmedewerkers bleken goed vertegenwoordigd.

Na het welkomstwoord door gastvrouw Monique van Ruyven van de UU, vertelde Marieke Hofman over de wijze waarop het BKS-traject bij de Universiteit Twente (UT) ontstaan is. Helma Vlas, eveneens van de UT, schetste kort hoe het traject op dit moment is vormgegeven en welke functionarissen en partijen er bij het ontwikkelen en uitvoeren van een het BKS-traject betrokken zijn.

Samen met de LVSA is er een specifieke cursus voor competentie 1 ontwikkeld. De trainer Andre Baars gaf een inzichtelijk beeld van de doelen en de inhoud van deze cursus.

Marije Stehouwer, een van de deelnemers aan de BKS pilot van de UT, vertelde vervolgens waarom zij er voor gekozen heeft deel te nemen aan een BKS-traject en wat haar verwachtingen en eerste ervaringen zijn.

Bij de RUG wordt de ontwikkeling van een BKS-traject binnen de eigen instelling voortvarend en projectmatig ter hand genomen; Gert-Jan Verheij verschafte inzicht in de RUG aanpak.

Het programma bood naast de presentaties, de deelnemers de gelegenheid om met vertegenwoordigers van de eigen universiteit ideeën en plannen voor het opzetten een eigen BKS-traject te bespreken.

Tijdens een informatiemarkt konden specifieke vragen aan de presentatoren worden gesteld. Aan het einde van de bijeenkomst zijn resterende vragen beantwoord en zijn behoeften, aandachtspunten en ideeën voor verdere gezamenlijke acties verzameld (zie Inventarisatie)

Meerdere aanwezigen stelden voor dat de LVSA een actieve rol zou gaan spelen bij de verdere ontwikkeling en de landelijke invoering en erkenning van een BKS-certificaat. De aanwezige voorzitter van de LVSA gaf aan dat de LVSA zeker gehoor zal gaan geven aan deze oproep.
Het streven, zoals duidelijk naar voren kwam in de laatste plenaire sessie, is om in gezamenlijkheid de landelijke erkenning van de BKS-certificering te gaan verwezenlijken en om bij de verdere ontwikkeling en invoering van BKS bij de diverse instellingen, zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van elkaars kennis, ervaringen en producten.