Hieronder een overzicht van informatiebijeenkomsten, workshops en schrijfsessies. Deze pagina zal gedurende het jaar aangevuld worden.
Sommige bijeenkomsten zijn specifiek voor BKS-deelnemers georganiseerd. Andere bijeenkomsten staan open voor een bredere doelgroep, maar zijn interessant in het kader van het BKS-traject.

LVSA-aanbod
Overzicht alle LVSA cursussen en studiedagen: http://www.lvsa.nl/allecursussen.php

Schrijfsessie BKS-portfolio
Doelgroep: UT BKS-deelnemers
Data:
12 April & 23 mei 9.00-12.30 uur
20 oktober & 28 november 9.00-12.30 uur
2 maart & 10 april 9.00-12.30 uur
16 mei & 20 juni 9.00-12.30 uur

Training Gesprekstechnieken, studieproblemen en effectief studeren(Andre Baars)
Doelgroep: BKS-deelnemers
Doel: training gericht op het voeren van professionele advies- en begeleidingsgesprekken m.b.t. effectief studeren en studieproblemen.
Trainer: Andre Baars (LVSA)
Datum: 10 maart deel 1 10.30-17.00 // 31 maart deel 2 9.00-17.00 // supervisie 21 april 9.30-12.30

Training Keuzebegeleiding
Doelgroep: UT BKS-deelnemers
Datum: 14 februari deel 1 9.00-17.00 // 14 maart deel 2 9.00-12.30 // supervisie 4 april 9.00-11.30
Doel: Op studieadviseurs wordt regelmatig een appèl gedaan door studenten met keuzevragen. Dat kan gaan om het kiezen van vakken, van een andere (vervolg)studie of de overstap naar de arbeidsmarkt. In de training maken de deelnemers kennis met en oefenen met toepassing van verschillende theorieën over het kiezen en het keuzeproces. De focus ligt op bewustwording en op toepassen.