Zie Home BKS

Cursusaanbod

Hieronder een overzicht van de informatiebijeenkomsten, workshops en schrijfsessies. Deze pagina zal gedurende het jaar aangevuld worden. Sommige bijeenkomsten zijn specifiek voor BKS-deelnemers georganiseerd. Andere bijeenkomsten zijn voor een brede doelgroep georganiseerd, maar zijn ook interessant voor de BKS-deelnemers.

LVSA-aanbod
Overzicht van alle LVSA cursussen en studiedagen: http://www.lvsa.nl/allecursussen.php


Schrijfsessie BKS-portfolio
Doelgroep: UT BKS-deelnemers
Data:


Training Gesprekstechnieken, studieproblemen en effectief studeren (Andre Baars)
Doelgroep: BKS-deelnemers
Doel: training gericht op het voeren van professionele advies- en begeleidingsgesprekken m.b.t. het stimuleren van effectief studeren en de aanpak van studieproblemen.
Trainer: Andre Baars (LVSA)
Datum:  
Intervisiesessie:

Training Keuzebegeleiding
Doelgroep: UT BKS-deelnemers 
Doel: Op studieadviseurs wordt regelmatig een appèl gedaan door studenten met keuzevragen. Dat kan gaan om het kiezen van vakken, van een andere (vervolg)studie of de overstap naar de arbeidsmarkt. In de training maken de deelnemers kennis met en oefenen met toepassing van verschillende theorieën over het kiezen en het keuzeproces. De focus ligt op bewustwording en op toepassen.
Datum:
Intervisiesessie: