Zie Home BKS

Organisatie BKS

Verantwoordelijk voor de organisatie

Universiteit Twente
Afdeling: Centre for Educational Support (CES) - Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT)

Coördinatoren:
Marieke Hofman (studieadviseur Technische Geneeskunde / werkzaam bij faculteit Technische NatuurWetenschappen)
Helma Vlas (onderwijskundig adviseur, expertisegebied: studiebegeleiding; werkzaam bij CELT)

Secretariaat:
Secretariaat (CELT secretariaat): Manuela Fernandez; m.fernandezfernandez@utwente.nl; 053-489 2056 of 5703. Citadel 4.19

Betrokken instanties / relaties:

  • LVSA (bestuur / Werkgroep Cursussen)
  • Platform Studiebegeleiding UT
  • Centre for Educational Support / Bureau Studentenpsychologen
  • Concerndirectie Human Resources / Centre for Training & Development
  • UCO
  • CvB-S&B