Zie Organisatie

Verzoek examencommissie

Via onderstaand formulier kunnen studenten een verzoek indienen bij de examencommissie BMT/BME. De vergaderdata staan op deze website en worden ook via de studenten-blackboard aangekondigd.

De volgende verzoeken kunnen NIET via dit formulier worden gedaan: bachelorpakketten, master course lists, bachelor- en masteropdrachten en colloquiumaanvragen. Hiervoor bestaan eigen formulieren die allen via deze website te vinden zijn.

Informatie student

Verzoek

Bijlagen