Zie Organisatie

Verzoek examencommissie

Via onderstaand formulier kunnen studenten een verzoek indienen bij de examencommissie BMT/BME. De vergaderdata staan op deze website en worden ook via Canvas aangekondigd. Let op; een verzoek dient uiterlijk 10 werkdagen voor de volgende vergadering te zijn ingediend. Het wordt sterk aanbevolen je verzoek eerst met een van de studieadviseurs door te nemen. 

De volgende verzoeken kunnen NIET via dit formulier worden gedaan: bachelorpakketten, master course lists, bachelor- en masteropdrachten en colloquiumaanvragen. Hiervoor bestaan eigen formulieren die allen via deze website te vinden zijn.

Informatie student

Verzoek

Bijlagen