Zie Organisatie

Opleidingscommissie (OLC)

De Opleidingscommissie BMT (OLC-BMT) bestaat uit de volgende leden:

Docentleden

Studentleden

  • E.M. Buter (voorzitter)
  • C.E. Pullen (onderwijscommissaris Paradoks) 
  • M.T. Rietberg
  • L. van de Schepop
  • L.P. de Vos 
  • M. Zondag

Adviseurs

Op de Canvas-site ‘OpleidingsCommissie BMT’ staat een vergaderschema en de notulen. Log in via https://canvas.utwente.nl/courses/2791

NIEUWE STUDENTLEDEN VOOR DE OPLEIDINGSCOMMISSIE (OLC)

Ben jij student BMT of BME? Vind je het leuk om mee te denken over de opleiding? De OLC zoekt regelmatig studenten om deel te nemen aan de commissie.

DOELEN VAN DE OLC

Als OLC houden we de grote lijnen van het onderwijs bij BMT in de gaten, zowel voor het bachelor als voor het master onderwijs. Daar waar de Onderwijs Kwaliteitscommissie (OKC) zich per jaar bezig houdt met alle vakken en per vak kijkt wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden, houdt de OLC zich alleen bezig met de grote lijnen. Dus vakken die meerdere jaren achter elkaar niet goed lopen, piekmomenten die elk jaar terug komen of vakken waar het gemiddelde cijfers opeens daalt.

Naast deze bezigheden kijkt de OLC elk jaar naar het OER, (Onderwijs en Examen Reglement, hierin staan de rechten en plichten van de studenten en de opleiding), waarbij er natuurlijk ook gekeken wordt of het OER goed uitgevoerd wordt. Als OLC hebben we het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de opleiding en de faculteit.

DE OLC VERGADERING

Ongeveer zes keer per jaar komt de OLC bij elkaar om te vergaderen. Bij de meeste vergaderingen bespreken we de rapportages van de OKC. Hierbij kijken we of er geen rare verschillen zijn met voorgaande jaren en welke knelpunten er zijn in een kwartiel. Ook proberen we op de hoogte te blijven van alle veranderingen op de UT, zodat we, gevraagd of ongevraagd, onze adviezen kunnen geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voortgang van Vision 2020, die wij op de voet volgen.

DE SAMENSTELLING

De OLC bestaat zowel uit docenten als studenten. Omdat BMT een brede studie is met veel verschillende tracks, zorgen we dat zowel de studenten als de docenten verdeeld zijn over de verschillende tracks. Ook is er een evenredige verdeling tussen bachelor en master vertegenwoordiging, zowel bij studenten als docenten.

DE ROL VAN EEN STUDENTLID

Als student in de OLC kijk je kritisch naar de opleiding. Voor elke vergadering lees je de stukken die besproken worden en bereid je voor wat je hierover wil zeggen. Ook kan je bijvoorbeeld vragen stellen naar aanleiding van klachten/opmerkingen die je van medestudenten gehoord hebt. Je komt op voor de belangen van de BMT-studenten en daarom is het belangrijk dat je niet bang bent om je mening te geven.

De tijdsbesteding is ongeveer 4 uur per vergadering (2 uur voorbereiden, 2 uur vergaderen), ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen vinden voor het grootste gedeelte in de pauze plaats (lunch wordt verzorgd), waardoor je weinig colleges hoeft te missen. Ook krijg je een vergoeding aan het eind van het collegejaar. 

Interesse? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar bmttnw@utwente.nl.