Onderwijs

Van Bachelor naar Master

Vervolgopleiding aan de UT.

Je krijgt jaarlijks van Studielink een verzoek tot herinschrijving.
Heb je in het “Aanmeldingsformulier Ba Examen” aangegeven dat je de studie wilt vervolgen met een UT masteropleiding en weet je zeker weet dat je voor 1 september afstudeert, dan wordt je verzocht een inschrijfverzoek te doen per 1 september voor de Master die je wilt volgen na het behalen van je Bachelor. De herinschrijvingsprocedure loopt dan vlekkeloos verder. Zo gauw BOZ je laatse Bachelor studieresultaat heeft ontvangen en je administratief geslaagd bent, geeft BOZ aan CSA door dat je inschrijving overgaat naar de betreffende UT master.