Onderwijs

Studeren in het buitenland

De bachelor opleidingen van de faculteit TNW bieden verschillende mogelijkheden om een internationale dimensie aan je studie toe te voegen.

Daarmee kun je bepalen of "het buitenland" je bevalt en in hoeverre je dat in je loopbaan een rol wilt laten spelen.

Omdat de UT een verblijf in het buitenland een waardevolle component in de studie vindt, zijn er een aantal stimulerende maatregelen beschikbaar; begeleiding bij formulering en uitvoering van een internationaal project en subsidie voor een buitenlandverblijf, zoals het Twente Mobility Fund (TMF-fonds) en de Erasmusbeurs.

In alle gevallen van een deel van je studie in het buitenland geldt dat je voor aanvang goedkeuring moet hebben verkregen hebt van je eigen opleiding.

Het studieprogramma wordt over het algemeen opgesteld in overleg met de studieadviseur, een docent, de afstudeerhoogleraar en/of de mobiliteitscoördinator.

De examencommissie moet voor vertrek goedkeuring hebben verleend.

Op basis van deze goedkeuring kan je van te voren bepalen hoeveel EC de studie in het buitenland maximaal kan opleveren.

Curriculum onderdelen m.b.t. studeren in het buitenland kunnen zijn:

  • vakken volgen bij een buitenlandse universiteit
  • minor
  • bacheloropdracht
  • internationale studiereis

Voor meer informatie over de mogelijkheden, buitenlandse universiteiten en alle regelingen, beurzen, formulieren en de coördinatie van de uitwisseling kun je terecht bij het stagebureau van TNW.

Start by submitting your application for “courses” in Mobility Online.

https://www.utwente.nl/en/education/current-students/mobility-online/

Extra informatie over studeren in het buitenland staat op de Blackboard site ‘Study Abroad TNW’ (onder ‘Organizations’).

Internship and Mobility coordinator TNW

Assistant Internship and Internationalization

Betty Folkers

Monique Kolff

Horsttoren 609

Horsttoren 605

+31 53-4892772

+31 53-489 3932

stagetnw@utwente.nl

stagetnw@utwente.nl