Formulieren en Regelingen (waaronder OER)

In-/uitschrijven modules/toetsen

Let op: deze pagina (en het ziekmeldingsformulier) staat op de website van Biomedische Technologie (BMT). Studenten van andere opleidingen kunnen zich niet afmelden via dit formulier. Neem contact op met je eigen opleiding voor instructies.

Inschrijven voor modules

Voor modules moet je je inschrijven in Osiris. S&OA registreert je dan als officiƫle deelnemer en schrijft je in voor toetsen. Ook word je toegevoegd aan de Blackboard-site. Hier vind je groepsindelingen en informatie van de docenten.

Onder aan deze pagina staan links naar handleidingen.

Inschrijven voor toetsen

Bij het bacheloronderwijs worden alle deelnemers in principe door de opleiding ingeschreven voor toetsen. Er zijn enkele gevallen waar je jezelf moet inschrijven:

  1. Studenten die een deel van de module volgen om hiermee vakken uit het oude curriculum af te ronden. Zij dienen zich in te schrijven onder de oude vakcode.
  2. Studenten die al een voldoende hebben, en aan een hertentamen willen deelnemen om hun cijfer te verhogen. Zij moeten contact opnemen met het tentamenbureau.

Alle andere soorten inschrijvingen worden door S&OA gedaan.

Let op: Je moet je voor elke module inschrijven in Osiris. S&OA bepaalt met de deelnemerslijst uit Osiris wie aan de toetsen mag deelnemen.

In onderstaand schema wordt weergegeven hoe de inschrijvingen te werk gaan.

  1. In de Handleiding Osiris staat beschreven hoe je je kunt in- en uitschrijven voor cursussen en toetsen.
  2. Wanneer je niet kunt deelnemen aan een toets vanwege ziekte, moet je je afmelden. Hiervoor kun je gebruik maken van het webformulier ziekmeldingen (alleen voor BMT-studenten). De opleiding geeft dit door aan de docent en studiebegeleider.
  3. Wanneer je aan een toets wilt meedoen om je cijfer te verhogen, meld je dan bij het Tentamenbureau (S&OA), Horstring Zuid 202 of Tentamenbureau-TNW@utwente.nl.