Formulieren en Regelingen (waaronder OER)

Extra faciliteiten bij tentamens en toetsen

EXTRA FACILITEITEN BIJ TENTAMENS OF (DEEL-)TOETSEN

 • Derdejaars curriculum
 • Nieuw curriculum
 • Algemeen

Derdejaars curriculum

Wil je gebruik maken van extra faciliteiten tijdens tentamens, dan moet je elk kwartiel het volgende regelen:

 • Bepaal voor welke tentamens je gebruik wilt maken van extra faciliteiten.
 • Vóór de sluiting van de Inschrijvingsperiode voor de Tentamens geef je dit door aan het Tentamenbureau van Bureau Onderwijszaken. (Gebruik deze email-link.)
 • Geef in de mail voor elke toets aan
 • Vakcode vaknaam / vakdomein
 • Tentamendatum
 • Van welke faciliteiten je gebruik wilt maken.

Vervolgens krijg je van het tentamenbureau via email bericht over de tentamenzaal en de tentamentijd die voor jou dan gelden. Soms zit je in dezelfde zaal als je medestudenten, waarbij jij langer mag blijven zitten. En soms doe je tentamen in een aparte zaal.

Nieuw curriculum propadeuse en B2

Je schrijft je in osiris in voor de modules die je volgt. Hoe staat duidelijk uitgelegd in deze pdf.

Vervolgens geef je aan het tentamenbureau van TNW door dat je voor alle toetsen van de module gebruik wilt maken van extra faciliteiten. Geef duidelijk aan om welke module het gaat en van welke faciliteiten je gebruik wilt maken.

Algemeen

Denk eraan dat je deze procedure elke tentamenperiode / module opnieuw doorloopt!

Je aanvraag kan alleen gehonoreerd worden als je vooraf al via de studieadviseur de opleiding op de hoogte hebt gesteld van de bijzondere omstandigheden waardoor je in aanmerking kunt komen voor extra faciliteiten. Dat doe je meestal aan het begin van je eerste studiejaar van je opleiding. Betreft het een tijdelijke situatie dan meld je dat gelijk bij je studieadviseur.

Let op: denk er aan dat je deze procedure voor elke module doorloopt!

Vraag: “Waarom moet ik de faciliteiten voor elke tentamenperiode opnieuw aanvragen?”
Antwoord:

 1. Sommige studenten hebben niet bij elk tentamen behoefte aan extra tijd (bijv. niet bij wiskundevakken, maar wel bij een vak als Productiesystemen). I.v.m. zaalreservering en voorbereiding van de tentamens, moet het Tentamenbureau TNW/de docent tijdig weten hoeveel studenten gebruik maken van bepaalde faciliteiten.
 2. Het tentamenbureau TNW kan niet weten aan welke toetsen je deel wilt gaan nemen. (geldt vooral voor hogerejaars studenten in het oude curriculum)