Procedure indienen bachelorpakket

Studenten mogen binnen de BMT-opleiding maximaal twee kwartielen (30EC) indienen als vrije keuzeruimte. Alle pakketten worden getoetst door de examencommissie. Er mogen geen vakken of modules opgenomen worden die meer dan 50% overlap hebben met reeds gedane of nog af te ronden reguliere UT-vakken/moduleonderdelen (zie opleidingsreglement).

Het beoogde pakket wordt schriftelijk ingediend via het online formulier (onder aan deze pagina). Studenten die in het eerste semester van het 3e jaar een keuzemodule willen volgen, dienen uiterlijk 1 juni het formulier in te leveren. Het liefst ontvangen wij in één keer de beoogde invulling van het 3e jaar, maar als je nog twijfelt over de invulling van het tweede semester heb je tot eind september de tijd op aan te geven of je mee doet met M11 (Bionanotech.) en kan dat voor de minoren van het 2e semester tot eind november.

CES neemt de aanvraag in behandeling. Na overleg met studieadviseur en goedkeuring van de examencommissie wordt het examenprogramma voor de student in Osiris vastgelegd.

Regeling opnemen externe vakken in het B-vakkenpakket

  1. Hiertoe dient de student tijdig, voor vertrek naar de andere universiteit, een afspraak te maken met de studieadviseur. De student motiveert het verzoek en voorziet het van de nodige (vak)informatie.
  2. De examencommissie is verantwoordelijk voor de niveaubepaling van aan andere universiteit gevolgde vakken. In principe moeten externe vakken een overeenkomstig niveau hebben met B-vakken/modules aan de UT.
  3. Mocht je naar het buitenland willen neem dan eveneens contact op met Sarah Kotter (https://personen.utwente.nl/s.kotter, contactpersoon studie in het buitenland). Er is geen automatische vertaling van buitenlandse studiepunten naar UT studiepunten. De examencommissie bepaalt het aantal EC.
  4. CES zal, indien mogelijk, de benaming van externe vakken op het diploma overnemen.
Studentgegevens
Studievoortgang
Invulling derde bachelorjaar

Geef hier aan welke modules en vakken je in je B3-jaar zult volgen.

Daarnaast ga ik de volgende vakken/modules volgen aan de UT:

Motivatie

De examencommissie toetst alle pakketten. Deze moeten van voldoende academisch niveau zijn, en geen overlap vormen met reeds gedane of nog af te ronden reguliere vakken/moduleonderdelen. In dit motivatieveld kun je je keuzes toelichten aan de examencommissie:

Spamfilter
toets de volgende code in: 30902