Bacheloropdracht

Workflow aanmelden bacheloropdracht in SMS

Studenten kunnen zich aanmelden voor hun bacheloropdracht BMT via een online formulier in SMS.

Korte instructies aanmelden bacheloropdracht

 1. De betreffende informatiepagina’s op de BMT-website lezen onder ‘Bacheloropdracht’ (hier staan o.a. eisen om te mogen beginnen).
 2. Formulier invullen in SMS. Zie de onderstaande uitgebreide instructies voor details waar je op moet letten.
 3. Als laatste stap wordt in SMS een A4tje aangemaakt (zie stap 5 hieronder). Dit moet je uitprinten en laten ondertekenen door je bachelor-afstudeerhoogleraar.
 4. Ondertekend formulier indienen bij BOZ.

Uitgebreide instructies SMS

 1. Het formulier staat op https://webapps.utwente.nl/srs. Zie eventueel ook de Handleiding SMS van ICTS.
  Kies hierbij de optie Opdrachtformulier en dan als type Afstuderen:
 2. Het formulier zelf ziet er als volgt uit.
  >> Lees a.u.b. de rode instructies goed door:
 3. Als een student nog onderdelen van een of meer modules moet afronden, moet in het vak ‘Zo nee, welke onderdelen zijn nog niet afgerond’ duidelijk de volgende informatie worden gegeven:
  1. Vakcode, vaknaam, moduleonderdeel dat nog niet is afgerond.
  2. Bevat het onderdeel inhoudelijke kennis die nodig is om de BSc-opdracht te kunnen uitvoeren?
  3. Planning wanneer het onderdeel zal worden afgerond (collegejaar, kwartiel) en hoe (deelname aan volgende toets, tussentijdse reparatie, enz.).
  4. Als de afronding (deels) tijdens de periode van de bacheloropdracht moet worden gedaan, moet de student een tijdsplanning opgeven.
 4. Begeleiders wordt specifiek gevraagd om bij niet-nominale studenten te beoordelen of zij, ondanks de openstaande onderdelen, aan de opdracht mogen beginnen, en of de eventuele aangepaste planning akkoord is. Bij het indienen moet de student het formulier afdrukken en door de begeleider laten ondertekenen:

 5. Hiervoor bevat het systeem een afdrukversie die er als volgt uitziet:

 6. Het ondertekende formulier moet worden afgegeven bij BOZ-TNW, Horstring Z-204. De student krijgt na controle bericht of er op de geplande datum met de opdracht kan worden begonnen.

 7. Als je nog wijzigingen in het formulier wilt maken, kan dit alleen door BOZ worden gedaan. Neem contact op met BOZ-BMT-CES@utwente.nl of ga langs bij Horstring Z-204. In SMS zie je het formulier dan als volgt: