Bacheloropdracht

Workflow aanmelden bacheloropdracht in Mobility Online

Studenten kunnen zich aanmelden voor hun bacheloropdracht BMT via een online formulier in Mobility online.

Korte instructies aanmelden bacheloropdracht

Workflow aanmelden bacheloropdracht in Mobility Online:

1. Voor een student gelden de volgende voorwaarden om te mogen beginnen met het examenonderdeel bacheloropdracht:
• De student heeft alle examenonderdelen van het B1-programma (60 EC) gehaald.
• De student heeft uit het B2- en B3-programma maximaal twee modules (30 EC) nog niet afgerond.
• Voor aanvang van de bacheloropdracht dient de student de module te hebben afgerond die wordt aangeboden door de TechMed Research onderzoeksrichting waar de opdracht wordt uitgevoerd.

2. Als je hieraan voldoet kun je de Mobility Online applicatie invullen (Zie “graduation standard” handleiding in de bijlage). mobility-online-graduation-students.pdf  

3. Als alle informatie is ingevoerd moet je het applicatie formulier downloaden, laten ondertekenden door de voorzitter en wederom uploaden in Mobility Online. Dit alles kan digitaal via de onderteken functie in PDF.

4. Als je momenteel nog niet voldoet aan de eisen onder punt 1 en nog onderdelen van een of meer modules moet afronden, moet in het opmerkingen veld duidelijk de volgende informatie worden gegeven:
a.    Vakcode, vaknaam, moduleonderdeel dat nog niet is afgerond.
b.    Bevat het onderdeel inhoudelijke kennis die nodig is om de BSc-opdracht te kunnen uitvoeren?
c.    Planning wanneer het onderdeel zal worden afgerond (collegejaar, kwartiel) en hoe (deelname aan volgende toets, tussentijdse reparatie, enz.).
d.    Als de afronding (deels) tijdens de periode van de bacheloropdracht moet worden gedaan, moet de student een tijdsplanning opgeven.

5. Begeleiders wordt specifiek gevraagd om bij niet-nominale studenten te beoordelen of zij, ondanks de openstaande onderdelen, aan de opdracht mogen beginnen, en of de eventuele aangepaste planning akkoord is.

6. Als je het invoeren van de gegevens nog wijzigingen wilt maken, kan dit alleen door BOZ worden gedaan. Neem contact op met BOZ-BMT-CES@utwente.nl of ga langs bij BH204.