Bacheloropdracht

Informatie over de bacheloropdracht

Doel

Het doel van de bacheloropdracht is het leren zelfstandig een onderzoeksopdracht van bepaalde omvang en complexiteit uit te voeren. Hierbij wordt opgemerkt dat het aanleren van vaardigheden belangrijker is dan dat er uit je onderzoek spectaculaire wetenschappelijke resultaten komen. Gezien de relatief korte periode die staat voor de bacheloropdracht is dit meestal ook niet realistisch. De opdracht wordt beoordeeld aan de hand van het BMT Beoordelingsformulier bacheloropdracht.

Werkwijze

De bacheloropdracht wordt in principe uitgevoerd in het 4e kwartiel van de B3 en staat daar ook ingeroosterd. In overleg met de verantwoordelijke hoogleraar kan ook op een ander moment worden begonnen.

De bacheloropdracht wordt afgesloten met een verslag en een mondelinge presentatie met discussie over het werk (colloquium). Het verslag mag in het Nederlands of het Engels zijn, maar een Nederlands verslag dient te worden aangevuld met een Engelse samenvatting. Een Engels verslag met een Nederlandse samenvatting. Het colloquium mag in het Nederlands of Engels zijn.

De bacheloropdracht wordt in principe uitgevoerd binnen een van de volgende, (TechMed Research) vakgroepen:

Imaging & diagnostics

Neural & Motor Systems

Bionanotech & Advanced Biomanufacturing

De meeste contacten voor het opdoen van een bacheloropdracht lopen via de docenten/leden van de verschillende vakgroepen. Tijdens de eerste jaren van de opleiding BMT kom je al veel in contact met de verschillende vakgroepen via de modules die je volgt. In het derde jaar geeft elke vakgroep (per track verdeeld) een presentatie over de verbonden vakgroepen. De meeste vakgroepen hebben hun opdrachten op hun website staan.

Proces

In het Planningschema bacheloropdracht vind je een schematische weergave voor het plannen van je bacheloropdracht.

Als je op zoek bent naar een opdracht, neem dan tijdig contact op met de vakgroep waar jouw belangstelling het meest naar uitgaat. De hoogleraar kan je dan meestal verder helpen. Ook moet er met de vakgroep worden afgesproken wie je directe begeleider zal worden en wie er deel zal uitmaken van je beoordelingscommissie, de zogenaamde Bacheloropdrachtcommissie.

Voor aanvang van je bacheloropdracht dien je je aan te melden via MO. Zie hiervoor de Workflow aanmelden bacheloropdracht in MO. Voor vragen over dit proces kun je terecht bij S&OA-TNW.

Neem ruim voordat je wilt beginnen met je opdracht contact op met de groep zodat de samenstelling van je Bacheloropdrachtcommissie en de melding bij S&OA-TNW rond zijn als je begint! De ervaring leert dat vooral de samenstelling van je Bacheloropdrachtcommissie vrij veel tijd kost.

Denk ook aan het invullen van de evaluatieformulieren als je klaar bent met je bacheloropdracht. Het formulier wordt je toegezonden door S&OA.

Vereisten

Voor aanvang van de opdracht mag je maximaal twee kwartielen (30EC) nog niet hebben afgerond. Ook moet je de module hebben afgerond in de track waar je je opdracht uitvoert. Voor de vereisten waaraan de Bacheloropdrachtcommissie moet voldoen, kijk je ook in de Regels Examencommissie, artikel 13, 14 en 15.

Opmerking: het kan zijn dat je studie vertraging heeft opgelopen en dat afgeweken moet worden van dit schema. Spreek in dat geval eerst eens met de studieadviseur.