Zie Zelfcompassie

Toestemmingsverklaring

Aan het begin van de screeningsvragenlijst dient u toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek. U gaat dan akkoord met de volgende voorwaarden voor deelname:

  • Ik heb de informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden op de website www.utwente.nl/zelfcompassie gelezen en ik begrijp de informatie.
  • Ik heb voldoende tijd gehad om over mijn deelname na te denken. Ik ben in de gelegenheid geweest om vragen te stellen. Deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
  • Ik geef toestemming voor deelname aan bovengenoemd onder­zoek.
  • Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet (meer) mee te doen zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven.
  • Ik stem in met het gebruik van mijn onderzoeksgegevens voor de doeleinden die in de informatiebrief staan beschreven.
  • Ik weet dat mijn onderzoeksgegevens na het onderzoek nog 15 jaar bewaard worden en daarna worden vernietigd.

Klik hier om verder te gaan naar het aanmeldingsformulier.