Zie Zelfcompassie

Contact

Vragen over het onderzoek

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u altijd contact opnemen met de uitvoerder van het onderzoek, mw. Marion Spijkerman.

E-mail: zelfcompassie-bms@utwente.nl (ma t/m vr)
Tel: 053 – 489 6545 (di, do, vr)

Onafhankelijk advies

Wilt u graag een onafhankelijk advies over deelname aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijk deskundige, dhr. Peter ten Klooster. Hij is niet direct bij het onderzoek betrokken, maar wel voldoende op de hoogte om uw vragen te beantwoorden.

E-mail: p.m.tenklooster@utwente.nl
Tel: 053 – 489 6056

Klachten

Wij proberen het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u klachten heeft over het onderzoek. U kunt dit melden bij dhr. Ernst Bohlmeijer.

E-mail: e.t.bohlmeijer@utwente.nl
Tel: 053 – 489 6046