Zie Vereniging

Mission statement

VERENIGING TWENTSE BESTUURSKUNDIGEN

De Vereniging Twentse Bestuurskundigen (VTB) bestaat al sinds 1984 en heeft als doel het onderhouden en verstevigen van de band tussen Bestuurskunde-alumni van de Universiteit Twente (UT) onderling en met de UT opleiding Bestuurskunde. In de toekomst willen we dit doel behouden, terwijl we de opleiding Bestuurskunde inruilen voor European Public Administration (EPA) en afgeleide masters binnen dit domein.

Hoe?
De VTB tracht dit doel te bereiken door:

  • Het geven van informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen van Bestuurskunde in het algemeen, en van Bestuurskunde aan de UT in het bijzonder;
  • Het organiseren van bijeenkomsten met een sociaal en/of educatief karakter.

Het VTB-bestuur faciliteert de uitwisseling van bestuurskundige kennis door middel van het organiseren van bijeenkomsten, het plaatsen van artikelen en het onderhouden van een interactieve website. Het bestuur communiceert met VTB-leden via LinkedIn, Sirius en de UT Alumninieuwsbrieven. Daarnaast is het voor leden mogelijk om via de UT alumniportal (http://www.utwente.nl/alumni/alumniportal/) contact met elkaar te leggen.