Het streven in 2006 is vooral gericht op het uitbrengen van de almanak en de activiteiten. Na verwachting wordt in 2006 met zo’n 2000 euro ingeteerd op het spaarsaldo. Gezien het huidige saldo (ruim 15.000 euro) is dit verantwoord.

Baten

2006 wordt het jaar van de waarheid voor wat betreft het aantal leden van de VTB omdat in dit jaar weer voor het eerst contributie zal worden geheven. Consolidatie van de bestaande leden is het streven. Uiteraard is aanwas van nieuwe leden wenselijk en met de huidige nauwe samenwerking met Sirius ook vorm te geven. De contributieheffing is gekoppeld aan het uitbrengen van de almanak (geen almanak zonder een acceptgiro). De contributie voor 2006 blijft ook in 2006 23 euro, via automatische incasso 21 euro.

Contributie (270x23 euro, 140x21 euro)

8750,00

Rente

300,00

Sponsoring gemeente Enschede

845,00

Totaal

9895

Lasten

Nieuwjaarkaarten

Ook in 2005 zijn er nieuwsjaarkaarten verzonden. De kosten hiervoor bedragen 845 euro. De gemeente Enschede bleek bereid de kaartenactie te sponsoren voor 845 euro. De tegenprestatie van de VTB was de verzending van de brochure ‘Kom werken in Enschede’ aan de leden.

Girotelabonnement Postbank (12x5,77)

69,24

Inschrijving Kamer van Koophandel

24,93

Internetkosten (541,45+ 74,14)

615,59

Nieuwjaarkaarten

845,00

Bijdrage (4) Sirius Sights

3000,00

Algemene ledenvergadering/regioborrels

500,00

Almanak

7000,00

Totaal

12054,76