Archief vereniging

Beleidsvoornemens 2006

Het bestuur is veel met veel enthousiasme en ambitie gestart aan zijn periode. Dit enthousiasme willen we onveranderd laten, maar de ambitie toch wel neerwaarts bijstellen. Gezien de lage respons op activiteiten en oproepen, wil het bestuur een sober programma aanbieden in 2006 en verder. Dit bestaat uit tenminste de almanak en een ALV. Daarnaast zullen leden periodiek geïnformeerd blijven via ‘Sirius Sights’ en door middel van de website. In de organisatie van overige inhoudelijke en sociale activiteiten wil het bestuur met name facilitair optreden op aangeven van leden. Het bestuur heeft in het verleden onder meer gedacht aan een bezoek aan de Grolsch-brouwerij, het meedoen van een VTB-team aan de Batavieren-race, bedrijfsbezoeken en een reünie op de UT. Het bestuur zal netwerken zoveel mogelijk ondersteunen.

Het bestuur wil de contacten met verwante organisaties als Sirius, Bekader, de Vereniging Bestuurskunde, de faculteit BBT, CBO en TSM onderhouden en intensiveren. De verdere ontwikkeling van de faculteit BBT en de herziening van het curriculum als gevolg van de bama-structuur nopen het bestuur met name de relatie met Bekader te herijken en mogelijk om te zien naar integratie van beide verenigingen.