Archief Nieuwsbrieven

Zelfstudie bestuurskunde (2003-1)

Onlangs is het zelfstudierapport van de opleiding bestuurskunde afgerond. Nienke-Jo Smidt presenteerde, als kwaliteitszorgcoordinator van BBT, het zelfstudierapport voor de onderwijsvisitatie van de opleiding bestuurskunde aan de praktijkraad.

De zelfstudie beschrijft een groot aantal sterke punten van de opleiding:

  • het multidisciplinaire profiel van de opleiding
  • de studenttevredenheid
  • de goede arbeidsmarktperspectieven
  • en de contacten met het werkveld (werkgevers, alumni (!)).

Als verbeterpunten zijn o.a. genoemd de lage studiesnelheid en het laag percentage vrouwen in de staf.

Interesse in het gehele rapport? Op de site van de Universiteit is het rapport te downloaden: www.bbt.utwente.nl/actueel/zelfstudie.

In de toekomst zal de opleiding niet meer gevisiteerd worden (keuring achteraf) maar geaccrediteerd (toetsing vooraf). Bestuurskunde mikt op het binnenhalen van een nederlandse en europese accreditatie.

Voor de praktijkraad was de presentatie aanleiding om te discussieren over het imago van de opleiding, en de verankering daarvan in de haagse ”bestuurswereld”. Deze discussie zal in de volgende praktijkraad een vervolg krijgen.