Archief Nieuwsbrieven

Twente als Bolletje Landoogst? (2003-0)

Gert-Jan Hospers gaf aan hoe Twente als onderdeel van de Blauwe banaan even succesvol kan worden als Bolletje Landoogst. Wartaal?

Dat valt wel mee. Ook Twente probeert in de vaart der volkeren op te stoten en worstelt met de vraag hoe Twente als ’’merk’ in de markt gezet moet worden. Gert-Jan schetste onder de titel ’De marketing van Twente’ twee varianten.

Sillicon Valley aan de Dinkel

In de eerste variant wordt Twente als wereldmerk gepostioneerd. Twente is een hippe, trendy high-tech regio en probeert bedrijven te overtuigen zich in Twente te vestigen. Centraal staan de globale ambities. Aan deze variant zijn een aantal gevaren verbonden: is de ambitie wel specifiek voor Twente? En: is het beeld wel waar te maken?

De Tuin van Nederland

In de tweede variant zoekt Twente het dichter bij huis: de eigen regio. Twente is een paradijs van rust, ruimte en traditie en trekt vooral bewoners en bezoekers.

Ook deze variant kent gevaren: de variant is erg op zichzelf gericht hetgeen de vernieuwing tegenhoudt. Daarnaast: is Twente wel zo uniek met rust, ruimte etc?

Gert-Jan gaf aan dat Twente nu een ambivalente marketing hanteert: Twente kiest niet tussen de twee varianten en beide varianten vullen elkaar niet aan.

Doelgerichtheid -treffenheid

Het succesverhaal van Bolletje landoogst biedt echter uitkomst. Trends en tradities zijn hierbij gecombineerd. Daarnaast wordt aanbevolen gebruik te maken van ervaringen van Oresund (een regio in Denemarken).

Na afloop van zijn boeiend gebracht verhaal kwamen er veel vragen uit de zaal. Opvallend was dat met name bestuurskundigen de doelgerichtheid en doeltreffendheid van de marketing in een aantal vragen aan de orde stelden Wat werd er nu precies met de marketing beoogd?