Archief Nieuwsbrieven

Participatie bij beslissingen Roombeek (2003-0)

De vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000 heeft diepe wonden geslagen. Inmiddels wordt gewerkt aan de herbouw van de meest getroffen wijk: Roomwijk. Proffessor Denters schetste in een gedegen presentatie hoe de participatie bij de besluitvorming rond de herbouw van de wijk is onderzocht en verbeterd.

Tijdig

Een van de uitgangspunten was dat er invloed moest zijn op het te nemen besluit. Tussen behandeling van het voorstel van het college van B&W en behandeling in de gemeenteraad van Enschede is een overlegperiode ingelast. In deze periode is met de bewoners van Roombeek gesproken. Dit heeft geleid tot inhoudelijke aanpassingen van het voorstel.

Iedereen die wil moet kunnen participeren

Een ander uitgangspunt was dat een ieder die wilde participeren in de gelegenheid werd gesteld om te participeren. Opvallend was dat de bewoners van het meest getroffen gebied (de binnenste ring)meer participereerden. Daarnaast bleek er weinig verschil in de participatie van de verschillende bevolkingsgroepen. Wel bleek dat bewoners die weer in Roombeek willen wonen meer deelnamen. De participatiegraad was overigens hoog.

Denters gaf ten slotte aan dat de Universiteit betrokken blijft bij de implementatie van de plannen. Al met al een succesvol onderzoek dat heeft bijgedragen aan draagvlak voor een besluit van de gemeenteraad van Enschede.