Zie Archief Nieuwsbrieven

Berichten van het bestuur (2003-1)

De Vereniging Twentse Bestuurskundigen is in 1984 opgericht en daarom vieren wij in 2004 ons vierde lustrum! Wij willen hier op een creatieve en spetterende manier aandacht aan besteden. Binnenkort beginnen wij mensen in ons netwerk te benaderen om als sponsor deel te nemen aan de voorbereiding van de lustrumactiviteiten. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aanmelden met goede plannen, enthousiasme en/of organisatorisch talent. Wij horen graag van jou!

In deze tweede nieuwsbrief aandacht voor komende activiteiten en veranderingen in het curriculum bestuurskunde.

  • Karen Fehse, voorzitter
  • Gerrit-Wim Gerritsen, vice-voorzitter
  • Roelf Laats, penningmeester
  • Gemma Smid, secretaris