Archief Nieuwsbrieven

Berichten van het bestuur (2003-0)

In de afgelopen maanden zijn we ontzettend druk geweest met het opstarten en herinrichten van de vereniging. Door het plotselinge vertrek van Maria (onze steun bij de faculteit) en de prioriteiten van het vorige bestuur (de financiën weer op orde krijgen) zijn een aantal zaken noodgedwongen te lang blijven liggen. Ook heeft de fusie tussen de

faculteiten Bestuurskunde en Bedrijfskunde in de nieuwe faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie én de brand in het Bestuurskundegebouw voor nogal wat verwarring gezorgd. Daardoor zijn jullie lange tijd verstoken geweest van berichten van het bestuur en was de ledenlijst ook niet meer actueel.

Inmiddels hebben we voldoende zicht op de financiële situatie. De kascommissie wordt nu gevraagd om opnieuw een kascontrole op de

jaren 2001 en 2002 uit te voeren. En er is goed nieuws: we blijken een behoorlijke spaarpot te bezitten. Op de ALV in het najaar willen wij jullie een voorstel voorleggen hoe wij dit geld ten behoeve van de vereniging gaan inzetten!!!

Eén van de grootste alumniverenigingen

En meer goed nieuws: bij de correctie van de ledenlijst bleek dat wij nog steeds één van de grootste alumniverenigingen van de Universiteit zijn met ontzettend veel leden door het hele land. Leden van verschillende jaargangen, met vaak interessante beroepskeuzen.

Op 24 mei was de Open Dag van de Universiteit Twente. Ook de faculteit BBT had samen met de alumniverenigingen een programma samengesteld. In deze nieuwsbrief een kort verslag van de twee plenaire lezingen die gehouden zijn.

Tijdens één van onze workshops op de Open Dag hebben we ”geoefend” in het netwerken en speed-daten. De algemene conclusie was dat het waardevol en spannend is om elkaar te leren kennen. We zullen er als bestuur dan ook nadrukkelijk ons best voor doen om jullie ook deze meerwaarde te bieden. Om te beginnen gaan we in de komende maanden twee regioborrels organiseren: één in Den Haag en één in Enschede. Wij verheugen ons erop jullie op één van deze borrels te ontmoeten!

  • Karen Fehse, voorzitter
  • Gerrit-Wim Gerritsen, vice-voorzitter
  • Roelf Laats, penningmeester
  • Gemma Smid, secretaris