Archief Nieuwsbrieven

Praktijkraad: stage is waardevol (2003-1)

In het nieuwe curriculum van bestuurskunde is de stage verdwenen. De VtB heeft als vertegenwoordiger in de praktijkraad aandacht gevraagd voor de waardevolle kennismaking met de praktijk. Toch is het niet allemaal kommer en kwel met het profiel van de nieuwe opleiding.

Profiel nieuwe opleiding

Professor Denters presenteerde in de praktijkraad het profiel van de nieuwe opleiding bestuurskunde en de flexibele bachelor. In het nieuwe profiel blijven de sterke punten van de opleiding behouden. Zo kan ook de nieuwe generatie bestuurskundigen zijn tanden zetten in vakken als M&T en statistiek. De opleiding blijft multidisciplinair met aandacht voor de wisselwerking tussen bestuur en samenleving.

Door de praktijkraad is met name het verdwijnen van de stage betreurd. Doordat in de driejarige bacheloropleiding een flink gedeelte gereserveerd is voor de minor, bleek er geen ruimte meer in het curriculum voor de stage. De praktijkraad heeft verschillende suggesties gedaan om studenten toch –desnoods in een soort “snelkookversie” – met de praktijk kennis te laten maken. We houde je op de hoogte.

De praktijkraad is een adviesorgaan van de faculteit Bedrijf, Bestuur & Technologie. De raad bestaat uit oud-bestuurskundigen die vanuit hun huidige functie en werkervaring reflecteren op de (veranderingen in de) opleiding bestuurskunde. De VtB neemt als vertegenwoordiger van de bestuurskunde alumni plaats in de praktijkraad.