Vereniging Twentse Bestuurskundigen (VTB)

WELKOM BIJ DE VERENIGING TWENTSE BESTUURSKUNDIGEN (VTB)

De Vereniging Twentse Bestuurskundigen (VTB) bestaat al sinds 1984 en heeft als doel het onderhouden en verstevigen van de band tussen Bestuurskunde-alumni van de Universiteit Twente (UT) onderling en met de UT opleiding Bestuurskunde.

De VTB tracht dit doel te bereiken door:

  • Het geven van informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen van Bestuurskunde in het algemeen, en van Bestuurskunde aan de UT in het bijzonder;
  • Het organiseren van bijeenkomsten met een sociaal en/of educatief karakter.