Verbeelding & Welbevinden

Informatie over het onderzoek

Hier vindt u meer informatie over het onderzoek 'Verbeelding & Welbevinden'. Lees de informatie rustig door voordat u beslist of u zich aanmeld voor het onderzoek. U kunt de informatie ook hier downloaden. 

Doel van het onderzoek

De Universiteit Twente heeft tezamen met de Universiteit van Valencia op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten een mobiele applicatie ontwikkeld die de verbeelding stimuleert. Deze mobiele applicatie is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die zelfstandig aan de slag willen om hun welbevinden te vergroten. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of het gebruik van de mobiele applicatie kan helpen om plezier en tevredenheid te vergroten.

Doelgroep

Het onderzoek is bedoeld voor mensen die het gevoel hebben met meer levenstevredenheid, plezier en interesse te kunnen leven. U vindt dat u best wat hoopvoller naar de toekomst mag kijken of tevredener mag zijn over uw verleden. U heeft behoefte aan ondersteuning bij het vergroten van uw welbevinden en denkt dat uw verbeelding daarbij kan helpen. U kunt meedoen aan het onderzoek als u 18 jaar of ouder bent en een verminderd welbevinden heeft. Omdat het onderzoek zal worden uitgevoerd met behulp van een mobiele applicatie is het noodzakelijk dat u over een smartphone bezit inclusief internetverbinding. Ook dient u de Nederlandse taal in voldoende mate te beheersen, toegang te hebben tot een computer en te beschikken over een e-mailadres.

Wie kunnen niet deelnemen aan het onderzoek?

De mobiele applicatie is niet bedoeld voor mensen met ernstige angst- of depressieve klachten. In dat geval adviseren we u om contact op te nemen met uw huisarts. Mensen die een optimaal welbevinden ervaren kunnen ook niet deelnemen.

Mobiele applicatie

Gedurende een periode van twee weken krijgt u elke dag een bericht via de mobiele applicatie met het verzoek om uw verbeelding te oefenen. Wanneer u vervolgens de mobiele applicatie opent, ontvangt u de instructies waarmee u aan de slag gaat met het oefenen van uw verbeelding. Deze oefeningen zijn gericht op uw dagelijkse activiteiten, uw verleden of uw toekomst. Na deze oefening volgen een aantal korte vragen die u via uw telefoon beantwoord.

Geen therapie

Het is belangrijk om te beseffen dat de oefeningen geen therapie zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor uw welbevinden en het eventueel zoeken van hulp wanneer u dat nodig heeft.

Werkwijze

Aanmelding en screening

Ga naar aanmelden als u wilt deelnemen aan het onderzoek. U dient vervolgens toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek. U gaat dan akkoord met de voorwaarden voor deelname. Ter informatie vindt u deze toestemmingsverklaring ook op de website. Daarnaast wordt u gevraagd om een aantal screeningsvragen in te vullen om te kijken of u binnen de doelgroep valt. Het invullen duurt ongeveer 5 -10 minuten. U kunt zich uiterlijk tot en met zondag 14 Mei 2017 aanmelden voor het onderzoek. U ontvangt maandag 15 Mei 2017 per e-mail bericht van ons of u kunt meedoen.

Start onderzoek

Wanneer u door de screening bent gekomen zal u op maandag 15 Mei 2017 een e-mail ontvangen met een link naar de eerste vragenlijsten. Op het moment dat u deze vragenlijsten heeft ingevuld wordt uw deelname als volledig beschouwd en ontvangt u een e-mail met de instructies voor het downloaden van de mobiele applicatie. 

De mobiele applicatie

Het is belangrijk dat u gemotiveerd bent om vijf minuten per dag gedurende twee weken uw verbeelding te oefenen. Ook bent u bereid om elke dag enkele korte vragen te beantwoorden. 

Vragenlijsten

In een periode van 6 weken, vragen we u 4 keer een vragenlijst in te vullen voor het onderzoek. U ontvangt de vragenlijsten op een door u opgegeven e-mailadres. De eerste vragenlijst ontvangt u bij de start van het onderzoek, de andere vragenlijsten ontvangt u na 1 week, na 2 weken en na 4 weken. Alle vragenlijsten vult u online in, bijvoorbeeld thuis op uw computer. Het invullen neemt per keer ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag.

Voor-en nadelen van deelname

Voordelen van deelname

  • U krijgt gratis een mobiele applicatie aangeboden
  • U levert een belangrijke bijdrage aan de kennis over de werkzaamheid van de mobiele applicatie
  • We verwachten dat het gebruik van de mobiele applicatie uw welbevinden zal vergroten

Nadelen van deelname

  • Deelname aan het onderzoek heeft tot gevolg dat u gedurende een periode van twee weken elke dag enkele vragen beantwoord. Daarnaast dient u op vier momenten een vragenlijst in te vullen. Dit korst circa 15 tot 20 minuten per keer. 

Beloning

Alle deelnemers aan het onderzoek kunnen gratis de mobiele applicatie gebruiken. Daarnaast maken alle deelnemers die vier keer de vragenlijst invullen (+ de korte screeningsvragenlijst) kans op één van de volgende prijzen:

  • 20 x bol.com waardebon van 10 euro
  • 5 x bol.com waardebon van 50 euro
  • 1 x bol.com waardebon van 100 euro

De waardebonnen worden aan het eind van het onderzoek per e-mail toegestuurd.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens en uw antwoorden op de vragenlijsten worden vertrouwelijk behandeld en gecodeerd opgeslagen. Dit betekent dat er een code wordt gegeven aan uw gegevens, die niet naar u herleidbaar is. De antwoorden op de vragenlijsten worden los van uw persoonlijke gegevens bewaard.

Wij zijn verplicht uw onderzoeksgegevens en persoonsgegevens afzonderlijk van elkaar 15 jaar te bewaren. Daarvoor geeft u toestemming als u meedoet aan dit onderzoek.

Gedurende de looptijd van het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met de onderzoeker wanneer u inzage in uw gegevens wilt hebben. Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en met niemand anders gedeeld.