In het TW1ST education project wordt op verschillende niveaus output geleverd: voor de onderwijspraktijk worden voor docenten docent workshops ontworpen, en voor de leerlingen digitale leeromgevingen met cognitieve ondersteuning en virtuele labs. Daarnaast wordt er wetenschappelijke output geleverd en worden er meetinstrumenten samengesteld.

Virtuelelabs

Het elektriciteitslab

In het elektriciteitslab kunnen leerlingen experimenteren met elektrische circuits. Leerlingen kunnen hier leren over weerstanden, stroom, spanning, spanningsbronnen, gelijkspanning en wisselspanning.

Transportlab

In het transportlab kunnen leerlingen experimenteren met het transport van elektrische energie. Het doel van dit lab is om een effectief energie transport in te richten en zo één of meerdere gemeentes van stroom te voorzien. Leerlingen kunnen hier leren over de effecten van onder andere materiaal op de duurzaamheid, kosten en veiligheid van energietransport.

Thales Motors

In het 'Thales Motors'lab kunnen studenten experimentere met de Thales probleem oplos omgeving. Het lab voorziet studenten in een zogenaam 'wicked problem' (een probleem waar geen eenduidige ideale oplossing voor is maar waarbij meerdere oplossingen ideaal benaderen): studenten moeten vervolgens regels ontwerpen welke zorgen dat zoveel mogelijk auto's veilig passeren.  De auto's komen met een random snelheid en met een random interval voorbij waardoor een extra moeilijheid wordt geïntroduceerd. Met een zogenaamde 'monte carlo simulatie' kunnen studenten de effectiviteit van hun regel(s) testen.  

Cognitieve tools

Samenwerkingstool

Deze tool is ingericht om de samenwerkingsvaardigheden van leerlingen te optimaliseren. Omdat het om online samenwerking gaat (samenwerking in een digitale leeromgeving) is deze tool toegespitst op het optimaliseren van de communicatievaardigheden van de leerlingen. Deze tool maakt gebruik van peer-feedback en reflectie principes: leerlingen geven elkaar feedback op een aantal vooraf bepaalde criteria en komen samen tot een plan om hun communicatie te verbeteren en hun samenwerking te optimaliseren. 

reflectie op kennis 

Deze tool is ingericht om de studenten te ondersteunen bij het reflecteren op kennis. Studenten leren hun kennis te visualiseren in een conceptmap. Vervolgens wordt deze conceptmap geaggregeerd met conceptmaps van andere studenten. Zo krijgen studenten inzicht in hoe hun kennis zich verhoudt tot die van klasgenoten. De reflectie van studenten hierop wordt ondersteund met een serie vragen die hen helpt om hun aandacht te richten op essentiële aspecten.