TWIST education

actualiteiten

Hier treft u updates over de huidige activiteiten binnen het project

Januari 2018

Momenteel bereiden wij twee studies voor waarin we de nieuw ontwikkelde reflectietools (reflectie op kennis en reflectie op proces) zullen gaan evalueren.


September - December 2017

In een serie van docentteam bijeenkomsten herontwerpen we de leeromgeving. Docenten zorgen dat de content van de leeromgeving niet alleen aansluit bij het curriculum, maar dat deze ook aantrekkelijk en uitdagend is voor de studenten. Daarnaast worden er twee tools ontworpen om de studenten te stimuleren te reflecteren op hun kennis en proces.


Juli 2017

De eerste docentteam bijeenkomst van het project vond plaats bij Saxion Deventer. Een select gezelschap docenten van technische MBO opleidingen vertegenwoordigden de vier bij het project aangesloten ROC's en dachten mee over de inhoud en uitvoer van het project. Tijdens deze eerste meeting hebben we het project en de doelen van de docentteam bijeenkomsten besproken, daarna was het tijd om de leeromgeving over het transport van elektrische energie en één van onze cognitieve tools, de conceptmapper, te 'inspecteren'.

 

Maart  - Juni 2017

We houden ons nu druk bezig met het verzamelen van de logfiles van het eerste experiment en bereiden ons voor op analyse van de data.

Januari - maart 2017

Het eerste experiment wordt nu uitgevoerd. We verzamelen data bij de vier scholen die bij het project aangesloten zijn. Ons doel is om de effecten van directe instructie en actieve reflectie met behulp van peer-feedback op samenwerkingsvaardigheden zoals deze gevonden worden in een digitale leeromgeving. Studenten van het eerste jaar van het technisch MBO onderwijs werken vijf opeenvolgende sessies samen in een digitale leeromgeving terwijl zij leren over elektrische energie en het transport daarvan.