Zie TWIST education

actualiteiten

Hier treft u updates over de huidige activiteiten binnen het project

September 2018

Deze maand meeten we met vertegenwoordigers van Thales om verder te werken aan het ontwerp van een nieuw lab voor de MBO studenten. Voor dit lab dagen we studenten uit om actuele problemen op te lossen. Zo dagen we studenten uit om hun probleemoplossingsvaardigheden en hun coputationeel denken (pnder andere van belang voor programmeervaardigheden) te ontwikkelen. 

Juni 2018

Op het moment verwerken we de uitkomsten van ons onderzoek naar twee reflectie tools waarbij studenten gesimuleerd werden om te reflecteren en zo hun kennis en proces te verbeteren. Daarnaast zijn wij bezig met het verzamelen van data over de kennis van MBO docenten met betrekking tot 21e eeuwse vaardigheden. Samen met Tech Your Future benaderen wij MBO instellingen en vragen wij docenten een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is nog beschikbaar tot eind 2019. Jekunt hem hier vinden:

https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0TUFu8Mqqy2ZdNr

Januari 2018

Momenteel bereiden wij twee studies voor waarin we de nieuw ontwikkelde reflectietools (reflectie op kennis en reflectie op proces) zullen gaan evalueren.

September - December 2017

In een serie van docentteam bijeenkomsten herontwerpen we de leeromgeving. Docenten zorgen dat de content van de leeromgeving niet alleen aansluit bij het curriculum, maar dat deze ook aantrekkelijk en uitdagend is voor de studenten. Daarnaast worden er twee tools ontworpen om de studenten te stimuleren te reflecteren op hun kennis en proces.

Juli 2017

De eerste docentteam bijeenkomst van het project vond plaats bij Saxion Deventer. Een select gezelschap docenten van technische MBO opleidingen vertegenwoordigden de vier bij het project aangesloten ROC's en dachten mee over de inhoud en uitvoer van het project. Tijdens deze eerste meeting hebben we het project en de doelen van de docentteam bijeenkomsten besproken, daarna was het tijd om de leeromgeving over het transport van elektrische energie en één van onze cognitieve tools, de conceptmapper, te 'inspecteren'.

 

Maart  - Juni 2017

We houden ons nu druk bezig met het verzamelen van de logfiles van het eerste experiment en bereiden ons voor op analyse van de data.

Januari - maart 2017

Het eerste experiment wordt nu uitgevoerd. We verzamelen data bij de vier scholen die bij het project aangesloten zijn. Ons doel is om de effecten van directe instructie en actieve reflectie met behulp van peer-feedback op samenwerkingsvaardigheden zoals deze gevonden worden in een digitale leeromgeving. Studenten van het eerste jaar van het technisch MBO onderwijs werken vijf opeenvolgende sessies samen in een digitale leeromgeving terwijl zij leren over elektrische energie en het transport daarvan.