Home

Scholen gezocht voor TIMSS op tablets!

In het nieuwste TIMSS-onderzoek, TIMSS-2019, zullen zo’n leerlingen met een tablet worden getoetst in plaats van op papier. Wij willen echter eerst nagaan of leerlingen hetzelfde presteren als ze de TIMSS-toets op een tablet maken. Daarvoor zijn we op zoek naar scholen die ons daarbij willen helpen door een afname van TIMSS opgaven in mei 2017.

Over de toetsafname

Wanneer uw school geïnteresseerd is in deelname, worden er in overleg met de school twee toetsafnames voor groep 6 ingepland in de maand mei 2017. Een leerling maakt de ene keer de TIMSS-toets op een tablet, de andere keer de toets op papier. De toetsopgaven verschillen per keer. De afname van de toets duurt ongeveer anderhalf uur per keer, inclusief instructie en pauze.

De toetsafname wordt compleet verzorgd door toetsleiders van de Universiteit Twente: zij nemen de tablets en de papieren toetsboekjes mee naar de school, geven de leerlingen instructie, doen de afname, nemen de materialen weer mee terug en zorgen voor het nakijken van de opgaven.

Leerlingen hoeven zich niet voor te bereiden. De opgaves zien er aantrekkelijk uit, zijn afwisselend en de beschikbare toetstijd is ruim voldoende. Onze ervaring is dat leerlingen het vooral als leuk ervaren en niet als belastend.

Tegenprestaties

Elke getoetste leerling krijgt direct na afloop van de toets een presentje. Uw school ontvangt verder een grafisch overzicht van de toetsresultaten van elke leerling vergeleken met het landelijk gemiddelde van deze proefafname en vergeleken met het landelijk gemiddelde van TIMSS-2015. Uiteraard ontvangt u ook de onderzoeksresultaten over het effect van toetsen met een tablet ten opzichte van een papieren toets.

Anonimiteit gegarandeerd

De anonimiteit van uw school en de leerlingen is gegarandeerd. Alleen de leerkracht van groep 6 kan de namen van de leerlingen aan de toetsresultaten koppelen. De resultaten van het onderzoek zijn op geen enkele wijze herleidbaar tot scholen, leerkrachten of leerlingen.

Interesse?

Mocht u interesse hebben in deelname aan dit onderzoek, dan kunt u via e-mail (timss@utwente.nl) of per telefoon (053 4893668) contact opnemen met een van de leden van het TIMSS-team.