Wat houdt deelname in aan het gecombineerde peilingonderzoek van 2019?

De taken voor de school zijn cursief weergegeven:

• In de periode maart-juni 2019 krijgen alle leerlingen in de groepen 6 en 8 eenmalig een toets. De school bepaalt wanneer de toetsen in deze periode het beste kunnen worden afgenomen.

• De toetsen worden afgenomen door toetsleiders van de Universiteit Twente, zij zorgen ook voor alle materialen. De leerkracht hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.

• Er zijn verschillende versies van de toets. De leerkracht vult op een beveiligde site een digitale leerlinglijst in van zijn of haar klas waarmee vooraf de toetsversies willekeurig toegewezen kunnen worden aan de leerlingen.

Op de leerlinglijst kan de leerkracht aangeven of er bijzonderheden zijn waarmee we rekening moeten houden (zoals bijvoorbeeld dyslexie of spreekt onvoldoende Nederlands).

• Inclusief instructie, pauzes en een korte leerlingvragenlijst duurt de afname niet langer dan 2,5 uur.

• De leerlingen hoeven zich niet voor te bereiden.

• De toetsen zien er aantrekkelijk uit, zijn afwisselend en de beschikbare toetstijd is ruim voldoende.

• Op het grootste deel van de scholen maken de leerlingen in groep 6 de toets op een tablet (eTIMSS). Zij krijgen attractieve, interactieve toetsopgaven waarmee ook vaardigheden in probleem oplossen en onderzoeksvaardigheden binnen de exacte vakken worden getoetst. De toetsleiders zorgen voor de tablets.

• Leerlingen krijgen direct na afloop van de afname (toets en vragenlijst) een presentje.

De school krijgt een brief waarmee zij de ouders kan informeren.

De leerkrachten van groep 6 en 8 vullen een leerkrachtvragenlijst (± 35 minuten), bijvoorbeeld tijdens de toetsafname of op eigen gelegenheid in de aangegeven periode.

Er is één schoolvragenlijst (25 minuten). Deze vragenlijst kan de schoolleider op eigen gelegenheid in de aangegeven periode online invullen.

• De toetsen worden nagekeken door het onderzoeksteam.

• Nadat de toetsen zijn nagekeken, krijgt de school in het najaar van 2019 een schoolrapport met de resultaten van de leerlingen afgezet tegen landelijke gemiddelden.

• Na de rapportage aan de scholen worden herleidbare persoonsgegevens van de leerling vernietigd; alleen de leerkracht weet welke leerling welke toetsversie heeft gemaakt en welke score hij of zij heeft gehaald.

• Onder de volledig deelnemende scholen verloot het onderzoeksteam vijf keer een set van vijf tablets.

• De nationale rapportages verschijnen in de loop van 2020 (Peil. Rekenen-wiskunde) en eind 2020 (TIMSS) op deze website.