Zie Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Groener – Steunebrink, L.L.M. (Laura) MSc.

Laura Steunebrink

Onderzoeker / Promovenda

Aanwezig op: Wo.
Gebouw: Cubicus, kamer B120
Telefoon: 053 – 489 4470 of 2398 (secretaresse)
Fax: 053 – 489 2895
e-mail: l.m.m.steunebrink@utwente.nl; lmm.steunebrink@mst.nl

English profile

Expertise

Laura Groener-Steunebrink heeft haar bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen met minor Innovatie Management afgerond in 2008 aan de Universiteit Twente. Aansluitend heeft zij de masters Health Sciences/ Healthcare Management en Business Administration/ Service Management afgerond (2011). Na een uitstapje in het bedrijfsleven is zij sinds maart 2014 in dienst getreden bij het Medisch Spectrum Twente te Enschede bij de afdeling Reumatologie en verbonden aan de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie als promovenda.

Lopende onderzoeksprojecten

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt doorontstekingen in de gewrichten. Het snel tot rust brengen van degewrichtsontstekingen is essentieel voor een goede prognose. De mate vanziekteactiviteit kan worden gemeten met de Disease Activity Score over 28 gewrichten (DAS28). Deze score wordt berekend met behulp van het aantal pijnlijke en gezwollen gewrichten, de bloedbezinking en de mate van algeheel welbevinden van de patiënt. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben laten zien dat vroege en intensieve behandeling, gericht op het snel bereiken van lage ziekteactiviteit, een goede methode is om patiënten met RA te behandelen.

De ‘Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring (DREAM)’ remissie inductiecohortonderzoek, is een onderzoek waarbij patiënten worden geïncludeerd met een klinische diagnose RA (symptomen < 1 jaar) en een DAS28 > 2.6. Patiëntenworden vanaf het moment dat zij op de poli komen op vaste momenten onderzochten worden behandeld volgens een vast behandelschema van medicamenten met van tevoren vastgestelde beslismomenten over het aanpassen van de medicatie. Als de reuma niet rustig is, wordt de medicatie aangepast. Tijdens elke visite wordt er een gewrichtsonderzoek gedaan en wordt de patiënt gevraagd enkele vragenlijsten betreffende zijn/haar dagelijks functioneren en algemene gezondheidstoestand in te vullen.

Het doel van de behandeling is om de ziekte zo snel mogelijk helemaal tot rust te brengen (in remissie, DAS28<2.6) in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte. Zo vroeg mogelijk bereiken en behouden van remissie kan radiologische schade voorkomen, en de functionaliteit van de patiënten verbeteren.

Het eerste remissie inductie cohort is in 2006 opgestart door de afdeling Reumatologie van het Medisch Spectrum Twente te Enschede, inmiddels is er in 2012 een 2e cohort gestart met een ander medicatieprotocol.

We zien dat met behulp van deze behandelstrategieën veel patiënten remissie bereiken, en dat dit vaak vroeg in het ziekteproces gebeurd. Ons onderzoek laat zien dat een dergelijke intensieve behandelstrategie beter in staat is om de ziekte tot rust te brengen.

Het onderzoek wordt begeleid door

Dr. Harald Vonkeman en Prof.dr. Mart van de Laar als promotor.

Functies

  • 2013 Coördinator cliëntenlogistiek (Jarabee Jeugdzorg) - Initiëren, coördineren, optimaliseren en begeleiden van logistieke processen binnen Jeugdzorg. 
  • 2012 -2013 Projectmanagement (Prescan, preventief medisch onderzoek)- opzetten, aansturen, coördineren en organiseren van de projecten: *Kwaliteitcertificering ISO/ZKN, *Fertiliteit, *Osteoporose screening, *Optimaliseren afdeling Nazorg & afdeling Rapportage
  • 2011 Junior Onderzoeker (Universiteit Twente, afdeling PGT) - onderzoeksplannen opstellen, onderzoek uitvoering; ontwerp, implementatie en evaluatie van zorginnovaties om de kwaliteit van gezondheid te bevorderen