Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Zelf-compassie voor kankerpatiënten: hulp bij de ontwikkeling van een online interventie

Organisatie

UT

Standplaats

Enschede

Gewenste periode voor de stage

Eerste helft 2016

De Opdracht

Mensen die te maken krijgen met kanker, hebben vaak -zelfs na succesvolle behandeling- te kampen met gevoelens van somberheid, angst, schaamte of zelfverwijt. De UT overweegt nu een smartphone (zelf-hulp) interventie voor deze groep te ontwikkelen, gebaseerd op het concept “zelfcompassie”. Bij zelfcompassie gaat het om het vermogen om met warme gevoelens, zorg en begrip te reageren op eigen gevoelens van lijden. Er zijn drie elementen van zelfcompassie: (1) self-kindness (warm en begripvol zijn tegen jezelf wanneer je lijdt, faalt of je tekort voelt schieten), (2) common humanity (de erkenning dat onvolkomenheden en leed deel zijn van de menselijke ervaring die we allen delen) en (3) mindfulness (een niet oordelende, beschouwende bewustzijnstoestand, waarin eigen gevoelens en gedachten worden bekeken zoals ze zijn, zonder ze te onderdrukken of te veranderen).


Uit een groeiend aantal studies, bij verschillende groepen, blijkt dat de zelf-compassie positief correleert met welbevinden en negatief met gevoelens van stress, schaamte, depressie en angst of zorgen. Zelf-compassie kan bovendien worden getraind. In de literatuur zijn een groeiend aantal interventies beschreven waarin zelf-compassie wordt verhoogd door middel van oefeningen. De verhoging in het niveau van zelf-compassie gaat vaak gepaard met o.a. een toegenomen vermogen tot het kunnen omgaan met ‘life stressors’ , een vergoot psychisch welbevinden of fysiek welzijn. Hoewel zelf-compassie is onderzocht in zeer uiteenlopende contexten, is er nog maar weinig onderzoek bekend naar zelf-compassie in de context van kanker.


In deze opdracht ga je ons helpen met het ontwikkelen van deze interventie. Je borduurt daarbij voort op een eerder stageonderzoek, waarin een aantal mock-ups zijn gemaakt. In de huidige opdracht ga je deze mock-ups omzetten in een werkende app met behulp van ons programma TIM (programma om apps mee te maken). Vervolgens leg je de werkende versie voor aan een een aantral kankerpatienten en evalueert met hen over hun ervaringen, en vraagt naar suggesties voor verbeteringen (en/of aanvullingen).Informatie Contactpersoon:

Naam: Stans Drossaert


Email: c.h.c.drossaert@utwente.nl