Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Meer vitaliteit voor mensen met COPD

Organisatie

Medisch Spectrum Twente, afdeling longgeneeskunde en Universiteit Twente, afdeling PGT

Standplaats

Enschede

Gewenste periode voor de stage

November-Februari 2016/17

De Opdracht

Korte omschrijving van de opdracht


In deze stage kun je beroepservaring opdoen als gezondheidspsycholoog in het werkveld van onderzoek doen in een algemeen ziekenhuis, afdeling longgeneeskunde.

Je levert een bijdrage aan het begrijpen van ernstige vermoeidheid bij mensen met COPD en zet eerste stappen voor de ontwikkeling van een zelfmanagement interventie om vitaliteit te verhogen.

Je kunt deze stage ook combineren met je master afstudeeropdracht.


Vermoeidheid is voor veel patiënten met COPD een symptoom dat grote impact op het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten en de ervaren kwaliteit van leven heeft. In de behandeling en in zelfmanagement instructies rond COPD speelt vermoeidheid echter nog geen rol. Medici en verpleegkundige weten zich vaak ook geen raad met deze klacht van patiënten en hebben geen evidence-based behandelstrategieën (farmacologisch en non-farmacologisch) ter beschikking.

Je zult in kaart brengen welke factoren uit patient perspectief belangrijke voor COPD vermoeidheid en welke vermoeidheidsaanpak mogelijk de beste effecten oplevert. Binnen deze stage opdracht is ruimte voor maximaal 2 studenten en kan rekening worden gehouden met eigen inbreng en prioriteiten van de student met betrekking tot kwantitatief en kwalitatief onderzoeksmethodologie.

Stageplaats is de afdeling longgeneeskunde; studenten kunnen naast werken aan hun stageopdracht inzicht krijgen in het werk van zorgprofessionals met mensen met COPD.

Begeleiding vanuit MST: Dr. Marjolein Brusse-Keizer, epidemioloog, Medical School Twente

Informatie Contactpersoon:

Naam: Dr. Christina Bode,

Telefoon: 053-4896044

Email: c.bode@utwente.nl