Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Vilans: Impact onderzoek innovatie in de gehandicaptenzorg

 

Type of assignment:                    BA / MA / Stage

Internal or external?:                    external: Vilans, Utrecht en zorgorganisatie in midden van het land

Maximum number of students      1

Individual collecting of data?        Yes

Type of research:                         qualitative and quantitative

Description of the assignment:

 

Steeds meer mensen doen een beroep op de langdurende zorg. Betaalbare en goede zorg is dus belangrijk, net als een waardevol leven. Vilans helpt (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren. Voor meer informatie over Vilans, zie: http://www.vilans.nl/

 

Voor een impact onderzoek is Vilans in samenwerking met een zorgorganisatie in het midden van het land op zoek naar een gedreven student. De betrokken gehandicapten zorgorganisatie heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met verschillende partijen, waaronder gemeente, bedrijven, financiële instellingen etc. We willen in dit onderzoek graag monitoren hoe deze samenwerking verloopt en of de samenwerking daadwerkelijk innovatie bevorderd. We zijn dan ook op zoek naar een student die hiervoor meewerkt in dit samenwerkingsverband, maar eveneens vragenlijsten/interviews kan opstellen en afnemen bij de betrokken partijen om voortgang te monitoren. Het onderzoek is deels kwalitatief en deels kwantitatief van aard.

 

 

Who are we looking for? Gedreven, zelfstandige student met interesse in de langdurige zorg en eHealth.(Dutch-speaking). De voorkeur gaat uit naar een student die dit wil koppelen aan zijn these.

What are we offering? Stagevergoeding en mogelijkheid tot ervaringen opdoen in het werken in het eHealth team (12 pers) van Vilans.

More information?: dr. Nienke Nijhof (n.nijhof@vilans.nl)

Supervisor: Lisette van Gemert

Additional