Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Onderzoeksstage “LiveSmokefree”

 

Organisatie 

MST/Tactus/UT/Saxion

Standplaats

Enschede

(NB: In dit project werken 4 organisaties samen in een consortium: Saxion, MST, Tactus en de UT. De standplaats voor deze stage is daarom wisselend, deels in het ziekenhuis, deels op andere locaties in Enschede)

Gewenste periode voor de stage

April – juni 2018

De Opdracht

Aan de UT loopt het PhD project van Lutz Siemer naar effectiviteit van een nieuw, blended-care, stoppen-met-roken programma voor patiënten van het MST. Bij dit project is ruimte voor een stageplaats met diverse onderzoeksgerelateerde taken, zoals:

Verhogen respons: de RCT loopt al enkele jaren, en nu wordt duidelijk dat bij de latere follow-up momenten veel deelnemers uitvallen. Zij reageren niet meer op de uitnodiging om een vragenlijst in te vullen of andere metingen te doen in het MST. Door deze non-respondenten actief te benaderen (telefonisch, huisbezoek) willen we proberen missende data zoveel mogelijk aan te vullen.

Cost-effectiveness: een doel van de RCT is een vergelijking op kosteneffectiviteit van het nieuwe programma met het oude (geheel face-to-face gegeven) programma. De kostendata die voor deze analyse nodig zijn (bestede uren door counselors, reistijd deelnemers, etc.) moeten nog worden verzameld en toegevoegd aan de database.

Data-management: de tot nu toe verzamelde data moeten gereed gemaakt worden voor de eerste analyses. Hiervoor moet een database worden opgebouwd en opgeschoond.

 

Deze stage is vooral interessant voor studenten die overwegen na hun afstuderen verder te gaan in onderzoek. Optioneel kan deze stage doorlopen in een masterthese-opdracht, waarin de student met de gecompleteerde database de eerste analyses kan gaan doen.

NB, omdat contact met deelnemende patiënten een belangrijk onderdeel is, is goede mondelinge beheersing van Nederlands een vereiste voor deze stageplaats.

 

Informatie Contactpersoon:

Naam: Lutz Siemer

 

Telefoon: +49 176 78025906

 

Email:  l.siemer@utwente.nl; l.siemer@saxion.nl