Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Telemonitoring bij chronisch hartfalen

Organisatie

UT - Persuasive Health Technology Lab, Centre for eHealth & Wellbeing Research (CEWR)

Standplaats

Enschede – (UT-Cubicus)

Gewenste periode voor de stage

Per direct tot midden/eind januari 2017

De Opdracht

In de ‘Twente TEACH’ pilot van het Persuasive Health Technology Lab wordt het gebruik, de bruikbaarheid en het nut voor de praktijk van een oplossing voor telemonitoring & coaching (iMediSense) voor patiënten met chronisch hartfalen en hun zorgverleners onderzocht. Dit project is een samenwerking tussen Thales Nederland, Vodafone, ZGT en UT en wordt gefinancierd door Menzis.

In deze pilot maken patiënten gebruik van een tablet, bloeddrukmeter en weegschaal waarmee dagelijks metingen worden uitgevoerd. Deze metingen zijn voor de patiënt in te zien en worden via een beveiligde verbinding naar het ziekenhuis verstuurd, waar deze gegevens dagelijks worden gecontroleerd door een verpleegkundig specialist. Een van de onderdelen van deze pilot is aanbevelingen doen over de manier waarop eCoaching van deze patiënten georganiseerd moet worden. Hoe kunnen we deze patiënten op een veilige manier coachen zodat de zelfredzaamheid wordt verhoogd?

Binnen deze pilot worden kwalitatieve en kwantitatieve gegevens verzameld en verwerkt in een rapport voor de projectpartners. De dataverzameling bestaat uit interviews, usability tests, logdata-onderzoek en vragenlijsten. De student kan actief deelnemen in zowel de organisatie als uitvoering van dit project, zoals de dataverzameling en –verwerking (uitvoeren en uitwerken van interviews en usability tests, logdata-analyse), deelnemen aan het werkoverleg, meeschrijven aan het eindrapport voor de projectpartners, participatie in activiteiten binnen de afdeling (zoals proefpromoties).

Afhankelijk van de interesses van de student kan het eindproduct een advies voor verbetering van de technologie, een ontwerp (mock-up) of een hoofdstuk van het rapport zijn.


Aankomend student wordt aangemoedigd op donderdag 10 november kennis te maken met de deelnemers van dit project op de ZGT SmartUp Innovation Day 2016. Hier zullen alle projectpartners vertegenwoordigd zijn.

Informatie Contactpersoon:

Naam: Floor Sieverink


Telefoon: 06 – 28 55 45 10


Email: f.sieverink@utwente.nl