Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie


MASTER PSYCHOLOGY INTERNSHIP FORM: TWENTE UNIVERSITY

Title of internship assignment

Het gebruik van gedragsveranderingstechnieken voor het veranderen van leefstijlgedrag bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Organisation

Hanzehogeschool

Location

Groningen

Desired period of internship

April – juli 2018

The assignment

Lectoraat Healthy Ageing and Allied Health Care van de Hanzehogeschool Groningen doet onderzoek naar leefstijlverbetering bij mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking blijken vaak te weinig te bewegen en ongezond te eten. Maar hoe kan hun leefstijlgedrag worden veranderd?

 

Voor mensen zonder verstandelijke beperking lijken gedragsveranderingstechnieken invloed te hebben op hun leefstijl. Maar mensen met een verstandelijke beperking hebben soms andere ondersteuningsbehoeften. Met welke aanpak kunnen zij hun leefstijl verbeteren?

Dit onderzoek richt zich daarom op het gebruik van. Met behulp van video-observaties zijn begeleiders gevolgd tijdens hun dagelijks werk in de zorg voor mensen met LVB. Deze video’s worden gebruikt om te onderzoeken technieken om leefstijlgedrag bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) te beïnvloeden welke technieken begeleiders gebruiken in relatie tot het leefstijlgedrag van mensen met LVB.

 

De eerste video-observaties zullen begin april beschikbaar zijn. In deze opdracht ga je aan de slag met het analyseren van de videobeelden. Je codeert de beelden met behulp van een lijst van gedragsveranderingstechnieken en bepaalt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid in samenwerking met een medestudent. Op basis van de resultaten bepaal je welke gedragsveranderingstechnieken al worden ingezet om leefstijlgedrag van mensen met LVB te verbeteren. Je rapporteert je bevindingen aan de onderzoekers van het lectoraat. Deze resultaten worden gebruikt om een scholing op te zetten voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Contact person information:

Name: Mariël Willems-Jongsma

 

Telephone:

 

Email: (m.willems@pl.hanze.nl)