Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Ouderen en EHealth: hoe kan eHealth de zorg voor ouderen innoveren en socialiseren (noaberschap)

Organisatie

De Posten Zorg- en wooninstelling voor ouderen http://www.deposten.nl/

Standplaats

Enschede

Gewenste periode voor de stage

In overleg met de Posten, er kunnen meerdere studenten hier stage lopen. In 2017 innoveert de Posten woon en zorg vormen. De Posten nieuwe stijl met eHealth. Personeel is nauw betrokken bij de inzet van eHealth.

De Opdracht

De stage opdracht richt zich op implementatie van eHealth; hoe kan eHealth de zorg voor ouderen en dementie innoveren? Hoe kan er voor gezorgd worden dat bewoners van de Posten zich veilig voelen en voldoende aandacht krijgen? Hoe kunnen zorgverleners ondersteund worden met eHealth om ouderen en mensen met dementie gerust te stellen, te activeren en te socialiseren?

Hoe kan de buurt en zorg samen werken, voor sociale steun, het Twentse noaberschap model vorm geven?


In overleg met de Posten zal nader bepaald worden hoe de stage vorm gegeven wordt.

De studenten dienen proactief te zijn en gericht te zijn op innovatie van de zorg voor ouderen en dementie; Daarbij zal gebruik gemaakt worden van mixed methods designs (ahv CeHRes-Roadmap)


Informatie Contactpersoon:

Naam: Lisette van Gemert-Pijnen


Telefoon: +31534896050


Email:j.vangemert-pijnen@utwente.nl