Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Verwey-Jonker Instituut: Effectieve aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Type of assignment:                    MA

Internal or external?:                    External: In beginsel vanuit Hengelo en omstreken, maar ook met                          .                                                    regelmaat door heel Nederland

Max number of students?            2

Individual collecting of data?        Yes

Type of research:                         quantitative

Brief description of the assignment: Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken en geeft daarmee richting aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van de opdrachtgevers. Op dit moment verricht het Verwey-Jonker instituut een grootschalig, longitudinaal, landelijk onderzoek naar de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een vervolgstudie van een eerder onderzoek naar de effecten van de aanpak van geweld binnen gezinnen in de vier grote steden (‘Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp’, Tierolf, Lünnemann & Steketee, 2014). Daaruit bleek o.a. dat aandacht voor de gevolgen van partnergeweld voor de kinderen nog steeds niet vanzelfsprekend is en dat de gevolgen van partnergeweld voor slachtoffers en kinderen groot zijn; zij zijn getraumatiseerd en kinderen ervaren een grote emotionele onveiligheid.

Het huidige onderzoek richt zich niet alleen op partnergeweld maar ook op kindermishandeling. Binnen dit onderzoek worden gezinnen gevolgd die de komende jaren in de hulpverlening terecht komen als gevolg van partnergeweld en/of kindermishandeling in 13 van de 26 Veilig Thuis regio’s in Nederland. Door te werken met verschillende cohorten (eerste meting, een jaar later, en een half jaar later) kunnen veranderingen in de aanpak huiselijk geweld en de mogelijke effecten van de aanpak zichtbaar worden. Onderwerpen die bij de vragenlijsten aan bod komen betreffen onder andere (jeugd)traumasymptomen, vorm en mate van geweld, opvoedingsstress, emotionele veiligheid en ontvangen hulpverlening.

De studenten zullen de dataverzameling uitvoeren bij cliënten die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Zij zullen zowel cliënten werven door te bellen bij Veilig Thuis organisaties naar gezinnen die daar zijn aangemeld, als huisbezoeken uitvoeren waarbij ze via een laptop de respondenten vragenlijsten laten invullen. Op basis van een deel van de dataset kunnen de studenten een scriptie schrijven waarvoor ze in overleg met de begeleider zelf hun precieze scriptie-onderwerp kiezen.

Who are we looking for? We vragen studenten om minimaal 160 uur te besteden aan het verzamelen van data. Het onderzoek vindt plaats in verschillende Veilig Thuis regio’s door heel Nederland, met in beginsel standplaats Veilig Thuis Twente. Er wordt daarom van de studenten verwacht dat zij regelmatig reizen en flexibel beschikbaar zijn, waaronder soms in de avonduren. Eventuele reiskosten worden vergoed. Tot slot zijn we op zoek naar Nederlands sprekende studenten

What are we offering? Dit onderzoek biedt studenten de kans om deel te nemen aan een grootschalig onderzoek naar een zeer relevant en actueel onderwerp. Studenten krijgen een training over de achtergrond van het onderzoek en de onderzoeksvaardigheden die nodig zijn binnen dit onderzoek. Zij doen waardevolle ervaring op met hoe een onderzoek in de praktijk werkt en met het hebben van cliëntcontact, het afnemen van vragenlijsten en het samenwerken met Veilig Thuis.

Daarnaast biedt het studenten de mogelijkheid om een scriptie over een maatschappelijk relevant onderwerp te schrijven met daarbij de uitdaging van het werken met een grote dataset.

More information?: Katrien Bel : KBel@verwey-jonker.nl / (030) 2303211

Supervisor:

Additional: Link naar het vorige onderzoek: http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/1366_Doorbreken%20geweldspatroon%20vraagd%20gespecialiseerde%20hulp_Web.pdf