Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Licht verstandelijk beperkten met een verslaving

Organisatie 

Organisatie: Tactus Verslavingszorg

 

Standplaats

Enschede

Gewenste periode voor de stage

2e kwartiel

De Opdracht

Korte omschrijving van de opdracht

 

In de verslavingszorg is nog weinig aandacht voor de behoeften van clienten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze risicogroep wordt vaak niet herkend, en heeft een aangepaste en intensievere ondersteuning nodig dan de bestaande interventies.

 

In deze stage zal de student bijdragen aan de ontwikkeling van diverse interventies, aangepast aan de doelgroep. Er worden nu 2 stageplaatsen aangeboden

Thema 1:

Tactus kent nu twee geprotocolleerde behandelingen voor LVB clienten met een verslaving, maar wil die uitbreiden met een geprotocolleerde nazorg module, die dus op beide behandelingen aansluit. Daarin een combi van blijven monitoren van gebruik, risicosituaties en succesmomenten, en herhaling van een aantal vaardigheden. Onderdeel van deze stage zal zijn gesprekken met patienten en behandelaren, inventariseren welke randvoorwaarden gelden, en daar dan een gericht product voor ontwerpen

Thema 2:

Ontwikkelen van een voor LVB clienten aangepaste sociale vaardigheden training. Deze training wordt momenteel al aangeboden, maar is recent veranderd en vindt op verschillende lokaties van Tactus plaats. In deze stage zal de student een systematische beschrijving maken van de huidige training (op basis van interviews, observaties), en deze onderbouwen met behulp van literatuur. Dit moet leiden tot een geprotocolleerde training.

 

Het is op dit moment nog niet duidelijk of er aansluitend op deze stages ook de mogelijkheid is om een masterthese op dit onderwerp te doen.

 

Voor deze plaats zoeken we een Nederlandstalige student

 

Informatie Contactpersoon:

Naam: Joanneke van der Nagel

 

Telefoon: 06 10435417

 

Email: j.vandernagel@tactus.nl