Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

GGD Twente: Doorontwikkeling en Evaluatie van ‘Infectionary’, een serious game ter voorkoming van infecties in zorginstellingen

 

Type of assignment:                    combinatie Stage/ Master

Internal or external?:                   

Maximum number of students:     1

Individual collecting of data?        Yes

Type of research:                         qualitative/ quantitatief/ ontwikkeling

De organisatie

De GGD Twente is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de veertien Twentse gemeenten. De GGD fungeert mede als scharnier tussen overheid en gezondheidszorg en staat middenin de samenleving. Zo werken we uitvoerend, adviserend én beleidsvoorbereidend aan een gezond Twente. Eén van de taken van de GGD is om zorginstellingen te ondersteunen bij het voorkomen van antibioticaresistentie door juiste infectiepreventiemaatregelen toe te passen.

 

Het project

Een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid in de 21ste eeuw is de toenemende resistentie van micro-organismen. GGD Twente ziet het belang van een goed infectiepreventiebeleid binnen zorginstellingen. Om de kennis ten aanzien van hygiëne en infectiepreventie te vergroten zijn er E-learnings en klassikale lesmethoden ontwikkeld. Deze klassieke leermethodes willen we graag uitbreiden met een innovatieve leermethode waarbij we naast het vergroten van de kennis ook willen inzetten op gedragsverandering.

 

Daarom is GGD Twente in 2016 gestart met het ontwikkelen van een serious game op het gebied van hygiëne en infectiepreventie: ‘Infectionary’. Het hoofddoel van deze serious game is om gedragsverandering bij zorgprofessionals teweeg te brengen, waardoor zowel de veiligheid van de patiënt als die van de medewerkers positief beïnvloed wordt. De serious game heeft daarnaast als doel de bewustwording te versterken en de kennis te vergroten ten aanzien van (het voorkomen van) de verspreiding van micro-organismen.

 

De opdracht (combi stage- master)

We zijn op zoek naar een enthousiaste student die tijdens zijn/haar stage kan meehelpen met de  doorontwikkeling van de serious game, en die vervolgens voor zijn/ haar master onderzoek gaat doen naar de effectiviteit en de speelbaarheid van de game.

 

We willen graag dat de student tijdens zijn/haar stage (april-juli 2018) adviseert over welke gedragsveranderingstechnieken en/of persuasieve  technologie ingezet kunnen worden bij de doorontwikkeling van de game. Welke elementen dienen hiervoor te worden ingebouwd in de game? Het eindproduct bestaat uit een duidelijke beschrijving van de toegepaste interventies waarbij doelen en technieken beschreven staan.

 

Vervolgens zouden we voor de masteropdracht (september-februari 2018) de effectmeting willen laten uitvoeren doormiddel van het pretesten van de game bij een grote zorginstelling. Hierbij kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden worden ingezet.

Een aantal deelvragen waar het onderzoek een antwoord op dient te geven:

- Heeft de serious game voldoende speelbaarheid? Heeft het de ‘fun-factor’?

- Leidt het spelen van de game tot een significante kennisvergroting van de zorgverleners?

- Leidt het spelen van de game tot een significante gedragsverandering van de zorgverleners?

Het eindproduct betreft een scriptie die toegespitst is op de effectiviteit en speelbaarheid van de serious game.

 

Who are we looking for?

Een gedreven student, met interesse in gezondheidszorg, technologie, en innovatie

What are we offering?

Een werkplek in een leuke werkomgeving voor de student. Door een kijkje in de keuken te nemen bij zowel de afdeling Algemene Gezondheidszorg en de Stafafdeling en mee te draaien in interessante overleggen krijgt de student een goed beeld van wat de GGD zoal doet

More information?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjon Veendijk, deskundige infectiepreventie, (m.veendijk@ggdtwente.nl), Ben Skidmore, arts infectieziektenbestrijding i.o. (b.skidmore@ggdtwente.nl) of Femke Koedijk, epidemioloog (f.koedijk@ggdtwente.nl)

Supervisor:  Internal superviser: To be determined

Additional